Hoppa till innehållet

Akademi

Universitetet vill sparka AI-professor: ”Utdragen misskötsamhet”

Bild: Shutterstock / Kennet Ruona

Dagens ETC

Svenska lärosätet har lämnat in anmälan – vill att professorn avskedas på grund av att han ”grovt har åsidosatt sina skyldigheter.”

Av den anmälan som lämnats in till Statens ansvarsnämnd framgår att den aktuella professorn, som är verksam inom matematik med inriktning på maskininlärning och AI, fick tjänstledigt 2018 för att arbeta på Google i Schweiz.

Ledigheten har därefter förlängts etappvis – tills Lunds tekniska högskola, där professorn tjänstgör, slutligen fick nog. Inför läsåret 2023 ville man att han skulle komma tillbaka i fysisk tjänst vid universitetet.

”Trots upprepade tydliga besked [...] uteblir NN från arbetet i januari 2023. [...] Trots att lön har utgått under en tid då arbetsgivaren utgick ifrån att NN skulle vara i tjänst, då han inte beviljats tjänstledighet, fortsätter NN att vara frånvarande från arbetsplatsen, han utför inte heller något arbete för LTH under perioden”, står det i anmälan.

Den aktuella professorn har själv anmält en av sina överordnade för kränkande särbehandling. En utredning kunde inte visa att något sådant hade ägt rum, istället konstaterade utredaren att professorn    ”inte har förståelse för vad det innebär att vara anställd och att man som anställd måste följa de regelverk som gäller på arbetsplatsen”.

”Sista utvägen”

Nu vill alltså Lunds tekniska högskola, som sorterar under Lunds universitet, att professorn ska avskedas på grund av att han ”grovt åsidosatt sina skyldigheter i anställningen genom medveten och utdragen misskötsamhet i form av olovlig frånvaro”.

– Det hör inte till vanligheterna att vi behöver vända oss till Statens ansvarsnämnd. Att gå den vägen är tråkigt, och det är klart att vi egentligen helst hade velat slippa det, säger Annika Olsson, rektor vid Lunds tekniska högskola.

Lärosätet har tidigare försökt lösa situationen genom att erbjuda en tjänst som adjungerad professor, vilket den berörda personen dock har tackat nej till.

– Vi försöker alltid att hitta lösningar på de konflikter som kan uppstå, men då behöver båda parter gemensamt engagera sig för att nå fram. Att begära avsked på det här sättet är den sista utvägen, säger Annika Olsson.

Dagens ETC söker den berörda professorn.