Migration.

2016-08-10 11:00
Asylsökande protesterar mot hårdare flyktingpolitik, på Mynttorget i Stockholm den 5 augusti. Bild: Christine Olsson/TT
Asylsökande protesterar mot hårdare flyktingpolitik, på Mynttorget i Stockholm den 5 augusti.

Stora skillnader mellan migrationsdomstolar

Domarkåren i Stockholm ändrar år efter år överklagade asylbeslut i mindre utsträckning än domarkollegorna i Göteborg och Malmö. Det visar en granskning av statistik från Domstolsverket.

– Det är olyckligt om man som asylsökande behöver fundera på var man ska söka asyl, säger advokat Helen Westlund.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

En asylsökande som fått ett negativt beslut av Migrationsverket har möjlighet att överklaga till migrationsdomstol. Vilken av Sveriges fyra migrationsdomstolar som prövar Migrationsverkets beslut beror på var i Sverige verket fattat sitt beslut.

Statistik från Domstolsverket visar på regionala skillnader mellan domstolarna. En asylsökande som överklagat och fått sitt ärende prövat av domare i Stockholm har generellt sett haft sämre möjlighet att få sitt beslut ändrat – helt eller delvis – än om ärendet hade avgjorts i Göteborg eller Malmö.

Hotad rättssäkerhet?

Migrationsdomstolen i Stockholm är den domstol som genom åren hanterat flest antal överklagade asylärenden. Nu visar alltså statistik att domarkåren i Stockholm år efter år procentuellt sätt ändrat färre beslut. År 2009 utgör det enda undantaget. Vissa år har möjligheten att få ett beslut ändrat till sin fördel varit mer än dubbelt så hög i Göteborg. Den senaste tillgängliga statistiken (första halvåret 2016) visar att mönstret håller i sig. Domarkåren i Stockholm ändrade 6 procent av de överklagade besluten. Samtidigt ändrade kollegorna i Göteborg i 12 procent av de asylbeslut som avgjordes där.

Madelaine Seidlitz, jurist på svenska Amnesty, kallar skillnaderna för anmärkningsvärda.

– Detta kommer upp då och då. Men ingen kan förklara orsaken till skillnaderna. Det är intressant att ingen tycks veta, säger hon.

Kan det förklaras med att domarna i Stockholm har en mer restriktiv hållning än till exempel domarkollegorna i Göteborg och Malmö?

– Skillnaderna leder i vart fall till att man ställer sig den frågan. Det är oroande om det kan ifrågasättas att domstolarna gör olika bedömningar. Om det finns en oro kan det leda till att rättssäkerheten ifrågasätts.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


”Svårare i Stockholm”

En förklaring har tidigare varit att personal från Utlänningsnämnden, i samband med nedläggningen, gick över till Migrationsdomstolen i Stockholm och då fört med sig en inarbetad restriktiv syn på migrationsfrågor.

– Det är någon form av förklaring. Men nu har det kommit många nya domare, säger Madelaine Seidlitz.

Advokat Helen Westlund har mångårig erfarenhet som offentligt biträde i asylmål. Hon tycker att det är allvarligt att det finns skillnader och att de har funnits så länge.

– Att få ett ärende ändrat av domarna i Stockholm är svårare. Det är en känsla som jag har haft. Det är olyckligt om man som asylsökande behöver fundera på var man ska söka asyl, säger hon.

Helen Westlund påpekar att Migrationsöverdomstolen inte prövar ett ärende om det inte kan ge vägledning till hur andra liknande fall ska dömas.

– Det är därför allvarligt om det finns olika praxis bland migrationsdomstolarna.

Läs vidare på nästa sida: Amnesty vill ha granskning

Migrationsdomstolarna

Samtidigt som en ny utlänningslag trädde i kraft 31 mars 2006 inrättades en ny processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden.

Utlänningsnämnden som var den instans som tidigare behandlade överklaganden lades ner och tre Migrationsdomstolar inrättades vid förvaltningsrätterna i Stockholm, Malmö och Göteborg. En fjärde migrationsdomstol inrättades 2013 vid förvaltningsrätten i Luleå. Vid Kammarrätten i Stockholm finns Migrationsöverdomstolen. Till den kan domstolarnas utslag överklagas.

Den statistik som Dagens ETC har tittat närmare på gäller avlägsnande mål om asyl och uppehållstillstånd för perioden 2007–2016 (halvår 1). Målen motsvarar Domstolsverkets målkategori 6001, 6003, 6024, 6202 och 6204. Statistiken gäller inte mål gällande så kallad omedelbar verkställighet eller ärenden som bedöms med stöd av Dublinförordningen.

Statistik för första halvåret 2016 visar att den som överklagade Migrationsverkets beslut till migrationsdomstolarna fick beslutet ändrat i Göteborg i tolv procent av målen, i Luleå i elva, i Malmö i tio och i Stockholm i sex.