Inrikes.

2020-03-12 11:45
  • Jan Albert, professor i smittskydd vid Karolinska institutet. Bild: Bertil Enevåg Ericson/Fredrik Sandberg/TT
    Jan Albert, professor i smittskydd vid Karolinska institutet.
Puffetikett
Dagens ETC

Smittskyddsprofessor: 7 av 10 svenskar kan få corona

Nu handlar det inte längre om att stoppa smittan, utan om att få den att plana ut så att inte alltför många blir sjuka samtidigt.

Det menar Jan Albert, smittskyddsprofessor och överläkare vid Karolinska institutet.

– När viruset finns där ute, befolkningen inte har någon immunitet och ingen bot finns, då kommer 60 till 70 procent av befolkningen att smittas.

Det meddelade Tysklands förbundskansler i onsdags. Men samma sak gäller hela världen. Det säger Jan Albert, smittskyddsprofessor och överläkare vid Karolinska institutet i Solna.

Alltså lär även upp till sju av tio svenskar bli smittade.

– Det är naturen för virus som är helt nya och som sprids så här pass bra. De försvinner inte av sig själv. Det är först när tillräckligt har många gått igenom infektionen och är immuna som smittspridningen stoppar upp.

Avgörande att ”plana ut” kurvan

Den avgörande faktorn för att minska dödligheten i ett läge där mer än halva befolkningen kan få viruset innan ett vaccin är på plats är att plana ut smittspridningen.

– Inget land kan ta hand om en väldig massa svårt sjuka äldre helt plötsligt, och det kommer vi också ha svårt att göra, säger Jan Albert.

Om vården överbelastas kommer svenska läkare, precis som sker i Italien idag, tvingas välja vilka som ska behandlas, få akutplats eller andningshjälp. Det kan alltså även drabba personer med andra allvarliga sjukdomar.

Men om det sjukdomsfallen sprids ut över ett par år kan vården hantera situationen.

– Om det värsta bara flyttas mycket till i höst och vinter så har vi fått erfarenheter och hunnit förbereda oss för hur det här ska tas om hand. Det skulle vara en otrolig vinst.

Unga och friska har nyckelroll

Äldre personer med underliggande sjukdomar som cancer och högt blodtryck tros vara de som drabbas hårdast av coronaviruset. Men unga och friska personer har en mycket viktig roll att spela för att plana ut smittan, säger Jan Albert.

– Om alla hjälps åt sprids smittan långsammare. Framför allt i sina egna kontakter, framför allt om man börjar bli sjuk, gäller det att tänka på sådant som i princip alla nu känner till: hosta i armvecket, tvätta händerna – eller sprita dem om det inte finns tvål och vatten – när du varit ute och tagit i grejer som många andra kan ha tagit i. Var hemma om du är småkrasslig, ring 1177 om du är mycket krasslig.

Länder agerar olika

De åtgärder som myndigheter nu sätter in handlar ofta inte om att stoppa smittan utan om att plana ut den. Samtidigt skiljer sig strategierna mellan länder, och en del undrar exempelvis varför Sverige inte går samma väg som Danmark nu gör och stänger alla skolor och förskolor. Det beror delvis på att det inte finns något entydigt vetenskapligt facit över vilka åtgärder som är bäst, menar Jan Albert.

– Olika länder väljer olika vägar, och jag tror inte att det är baserat på så himla mycket kunskap utan mer en känsla för vad man tror är rätt utifrån den information som finns.

Att plana ut kurvan minskar dödsfallen

Hur många som dör av viruset vet vi ännu inte. I Italien ligger siffran just nu på uppemot fem procent och i Tyskland på 0,2 procent. Folkhälsomyndigheten i Sverige bedömer att den internationellt sett är 1-2 procent men att den kan komma att sjunka. Flera experter tror att dödligheten kommer att landa på omkring 1 procent eller strax under.

En avgörande faktor för hur många som kommer att avlida är dock att plana ut smittan, så att sjukvården inte överbelastas.