Valet 2018.

2018-07-24 13:30
Sverigedemokraterna vill att försvarsanslaget senast inom tio år ska öka till minst 2,5 procent av BNP. Bild: Henrik Montgomery/TT/ Yvonne Åsell/TT
Sverigedemokraterna vill att försvarsanslaget senast inom tio år ska öka till minst 2,5 procent av BNP.
Puffetikett
Dagens ETC

SD:s utrikespolitik - fördubblade försvarsutgifter och samarbete med Ungern

Sedan SD grundades 1988 av veteraner inom svensk nazism och fascism har de lyckats göra sig till den svenska radikalnationalismens breda alternativ och kan nu bli det största partiet i Sverige efter valet i september.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Huvuddragen i tankegodset lever vidare men dagspolitiken har svängt fram och tillbaka. Här tittar vi närmare på den utrikespolitik som SD själva säger sig vilja driva om de får styra landet.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Nationell tillhörighet och medborgarskap

• När det gäller utrikespolitik och relationen mellan stater och folkgrupper intar Sverigedemokraterna en särställning i svenskt politiskt landskap.
Partiet skiljer tydligt på medborgarskap i den svenska staten och tillhörighet till den svenska nationen. Tidigare ansåg SD att den nationella tillhörigheten bygger på blodsband. Idag är det inte längre den officiella linjen. Sverigedemokraterna definierar idag nationen i termer av lojalitet, identitet, språk och kultur. Partiet anger att de inte definierar nationen ”i termer av historisk nationstillhörighet eller genetisk grupptillhörighet”, vilket innebär att exempelvis den svenska nationen, enligt dagens SD, är öppen även för människor med bakgrund i andra nationer om de assimileras.

• SD skriver själva att den som räknas som assimilerad till den svenska nationen är ”den med icke-svensk bakgrund som talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen,
ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan nation.” Sverigedemokraternas företrädare har därför vid flertalet tillfällen markerat skillnader mellan den svenska nationen och den judiska, samiska eller arabiska nationen i Sverige.

• I Sverigedemokraternas synsätt finns således en rangordning av de människor som lever i Sverige. Personer som bor i Sverige men som inte är assimilerade hamnar längst ned i hierarkin och betraktas inte som tillhörande den svenska nationen, dessa ska därför exempelvis inte ha rösträtt eller tillgång till välfärd på samma villkor. Sverigedemokraterna menar att assimilering i framtiden ska vara ett grundläggande krav för svenskt medborgarskap. På samma sätt menar SD att andra stater ska organiseras och denna typ av nationalism ligger till grund för en stor del av utrikespolitiken i övrigt.

Enligt SD ska personer som bor i Sverige men som inte är assimilerade inte betraktas som tillhörande den svenska nationen och ska därmed inte ha rösträtt eller tillgång till välfärd på samma villkor. Bild: Ole Martin Wold
Enligt SD ska personer som bor i Sverige men som inte är assimilerade inte betraktas som tillhörande den svenska nationen och ska därmed inte ha rösträtt eller tillgång till välfärd på samma villkor.

Islam

• Motstånd mot islam har för SD ett egenvärde  och partiet odlar en islamofobisk kultur. Inom utrikespolitiken kommer det bland annat till uttryck genom tydliga ställningstaganden mot Palestina. Kent Ekeroth (SD) har bland annat på sin blogg uttryckt att palestinier inte existerar, utan att det endast finns ”araber som i sann muslimsk anda vill utplåna judar, västerlänningar och andra”.

EU och frihandel

• Sverigedemokraterna är EU-kritiker på nationalistisk grund och vill genomföra en ny folkomröstning om EU-medlemskapet. Samtidigt som SD är ett EU-kritiskt parti har de varit ointresserade av att kritisera de omfattande handelsavtal som EU har ingått och förhandlar om, såsom TTIP med USA, CETA med Kanada och Jefta med Japan. Avtalen syftar till att skapa stora frihandelsområden där handeln med varor och tjänster inte begränsas av skillnader i lagstiftning – vilket också innebär att det blir svårare för länder som vill föra en progressiv politik och ligga i framkant gällande exempelvis skyddslagstiftning i miljöfrågor, subventioner eller arbetsrätt. 2015 hade Sverigedemokraterna ännu inte tagit ställning till TTIP, enligt en partienkät utförd av Arena. Därefter har det fortsatt varit tyst från SD i frågan om handelsavtalen.

Sverigedemokraterna vill hålla en ny folkomröstning om EU-medlemskap. Bild: Markus Schreiber
Sverigedemokraterna vill hålla en ny folkomröstning om EU-medlemskap.

Nato och försvaret

• Sverigedemokraternas officiella hållning är att Sverige ska vara militärt alliansfria, partiet motsätter sig både Nato och ett militariserat EU. Många av partiets företrädare är dock positiva till Nato, vilket lett till att partiledningen utlyst ”samvetsfrihet” i frågan, det är accepterat att gå emot partilinjen.

• SD vill fördubbla Sveriges försvarsutgifter, till en nivå som är över den som Nato kräver. Sverigedemokraterna vill att försvarsanslaget senast inom tio år ska öka till minst 2,5 procent av BNP.

Internationellt bistånd

• För i år och de kommande två åren vill SD satsa 250 miljoner kronor mer än nuvarande regering på internationellt bistånd.

Klimat

• Sverigedemokraterna anser att Sverige inte ska vara en föregångare på klimatområdet, eftersom klimatfrågan måste lösas på en global nivå med bindande multilaterala klimatavtal. Samtidigt vill de, som enda riksdagsparti, lämna det mest framgångsrika internationella klimatavtalet som har skrivits hittills, Parisavtalet.

Radikalnationalistiska partier i utlandet

• Sverigedemokraterna har nära relationer med andra radikalnationalistiska partier i Europa. Banden är mycket starka till bland annat Dansk Folkeparti och till det ungerska regeringspartiet Fidesz. Fidesz kan i flera avseenden betraktas som en förebild för Sverigedemokraterna och flera ledande SD-profiler har valt att bosätta sig i Ungern. Viktor Orbán leder där en auktoritär, konservativ regering som använder rasistiska och antisemitiska undertoner i sina propagandakampanjer och försvårar tillvaron för minoriteter. Om Sverigedemokraterna skulle styra Sverige skulle detta samarbete förmodligen utvecklas.

Det auktoritära och nationalistiska ungerska regeringspartiet Fidesz, med Viktor Orbán i spetsen, anses vara en förebild för SD och många ledande SD-profiler.  Bild: Darko Vojinovic
Det auktoritära och nationalistiska ungerska regeringspartiet Fidesz, med Viktor Orbán i spetsen, anses vara en förebild för SD och många ledande SD-profiler.