Hoppa till innehållet

Sverigedemokraterna

SD stäms av målare: ”Har skitit i att betala”

Roger Hedlund (SD) ska ha varit kontaktperson när målarfirman tecknade avtal.

Roger Hedlund (SD) ska ha varit kontaktperson när målarfirman tecknade avtal.

Bild: Shutterstock / Tommy Pedersen/Henrik Montgomery/TT

Dagens ETC

Sverigedemokraterna i Gävle renoverade sin nya partilokal. Men firman som målade om har inte fått betalt – på två år. Nu vill målarna ha sina pengar och tar SD till tingsrätten.

Det var under 2021 som Sverigedemokraterna i Gävle flyttade in i nya lokaler som var i behov av omfattande renovering. Då anlitades en lokal målarfirma, vars ägare säger att jobbet sköttes på löpande räkning under ledning av riksdagsledamoten Roger Hedlund, som också sitter i ortens kommunfullmäktige. 

Han uppger att de två första fakturorna för arbetet betalades, men att den tredje och fjärde – på drygt 140 000 kronor totalt – har lämnats obetalda av partiet.

– Vi har ringt, skickat påminnelser och hört av oss till Kronofogden. Men när vi inte fick tag på Roger Hedlund gick det inte heller att få tag på någon juridiskt ansvarig så då fick det bli en stämning.

Har Sverigedemokraterna bestridit fakturan?

 – Nej. Genom advokaten har vi senare fått höra åsikter om arbetet nu i efterhand, men ingenting har kommunicerats till oss. 

Målaren säger också att Sverigedemokraterna har använt sig av firmans konto för att köpa färg som medlemmarna själva har målat med – färgburkar som återfinns på de obetalda fakturorna.

– De har bara skitit i att betala. Normalt när det blir en tvist, vilket är väldigt sällan, har man en dialog och korrigerar. Men redan på hösten 2021 hörde jag av mig till Roger Hedlund för att fråga varför de inte betalade – han har fortfarande inte svarat på det.

Dagens ETC har under lång tid upprepade gånger sökt Roger Hedlund, samt partiets gruppledare och ordförande i Gävle, utan framgång.