Dokument.

2021-10-13 09:00
 • Hampus Magnusson, moderat kommunalråd / 400 hushåll på Bondegärdet i Hjällbo har redan fått brev hem från allmännyttiga bolaget Poseidon om att köpa loss sina hyresrätter. Bild: Göteborgs stad / Christian Egefur
  Hampus Magnusson, moderat kommunalråd / 400 hushåll på Bondegärdet i Hjällbo har redan fått brev hem från allmännyttiga bolaget Poseidon om att köpa loss sina hyresrätter.
 • Det byggs lite överallt i Göteborg. Än så länge i blandade former. Men det ligger ett förslag från Alliansen och Demokraterna om att allmännyttan nu ska prioritera nya bostadsrätter framför hyresrätter. Bild: Christian Egefur
  Det byggs lite överallt i Göteborg. Än så länge i blandade former. Men det ligger ett förslag från Alliansen och Demokraterna om att allmännyttan nu ska prioritera nya bostadsrätter framför hyresrätter. 
 • Ronny Bengtsson är tf ordförande för Hyresgästföreningen Väst. Han menar att strategin med alla ombildningar och att nybygge ska riktas mot bostadsrätter sker av helt ideologiska skäl av Göteborgs allianspolitiker. Bild: Johan Öhman
  Ronny Bengtsson är tf ordförande för Hyresgästföreningen Väst. Han menar att strategin med alla ombildningar och att nybygge ska riktas mot bostadsrätter sker av helt ideologiska skäl av Göteborgs allianspolitiker. 
 • Vänsterpartiets ledare i Göteborg, Daniel Bernmar, menar att högerstyret driver på bostads­segregationen stenhårt med sin vilja att rikta om mot fler bostadsrätter.  Bild: Christian Egefur
  Vänsterpartiets ledare i Göteborg, Daniel Bernmar, menar att högerstyret driver på bostads­segregationen stenhårt med sin vilja att rikta om mot fler bostadsrätter. 
Puffetikett
Dagens ETC

Så vill högerblocket sälja ut Göteborgs bostäder

Göteborg tar sjumilakliv mot ett bostadsbestånd inriktat på eget ägande. Parallellt planeras stora ombildningar av allmännyttans hyreslägenheter och politiska direktiv om att koncentrera nybyggandet till småhus och bostadsrätter.

Dagens ETC har kartlagt hur det styrande högerblocket vill förändra staden i grunden.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Göteborg har traditionellt sett skilt sig från Stockholm, som genomgick en enorm ombildning mellan åren 2007 och 2014. Under de åtta åren hann huvudstadens allmännyttiga bostadsbolag sälja ut nära 26 000 lägenheter till bostadsrättsföreningar för ombildning till bostadsrätter. Bakgrunden var alliansens valvinst i kommunalvalet 2006 och ett efterföljande principbeslut om att de boende i allmännyttan skulle få möjlighet att friköpa sina bostäder. Ombildningarna pågår fortfarande, om än i mer reglerad form.

I Göteborg blåste andra politiska vindar under den perioden. Socialdemokraterna styrde staden i 24 år och vurmen över eget ägande var inte lika stor. I kommunen är idag 54 procent av alla lägenheter hyresrätter, och de allmännyttiga bolagen äger unge­fär hälften av dem. Siffrorna är att jämföra med Stockholms stad och Malmö där andelen hyres­rätter är 43 respektive 46 procent.

Max 75 procent hyresrätter

2018 tog alliansen över styret i Göteborg, och har inte gjort ­någon hemlighet av att de vill satsa mer på bostadsrätter och ombilda delar av allmännyttans bestånd. Eftersom de inte har ­majoritet i kommunfullmäktige har arbetet hittills gått rätt trögt. Men de gånger de får med sig partiet Demokraterna samt SD så bildas en högermajoritet på 55 procent i det lokala parlamentariska läget. För att kortfattat förenkla flera års politiska turer, så har det bara tagit lite längre tid att få igenom förändringarna.

– Det är ju politiska beslut i bakgrunden allt det här. Det är inte det ändamålsenliga eller ens det ekonomiska som bestämmer. Det är nog bara ideologiskt. Man vill helt enkelt inte att kommunen ska äga. Sen skrivs det om litegrann när man kommunicerar skälen, säger Ronny Bengtsson, tf ordförande för Hyresgäst­föreningen Västra Sverige.

Det som sker just nu i Göteborg är egentligen två parallella spår. Det ena är ombildningar i det befintliga beståndet, och det andra är att styra om allmännyttans nybyggnationer mot bostadsrätter och småhus.

Vad gäller ombildningarna så slog kommunfullmäktige i november 2019 fast att fler kommunala hyreslägenheter ska ombildas. En tid därefter togs ett stort steg vidare då stadens kommunala bostadskoncern AB Framtiden godkände en modell för hur ombildningarna ska gå till. Områdena det gäller är primärt socioekonomiskt utsatta områden, ofta gamla miljonprojekt, där andelen hyreslägenheter är väldigt hög. I ombildningsmodellen slogs det fast att det vore lagom med 65–70 procent hyresrätter i ett område och att inget enskilt område ska ha mer än 75 procent. De kommunala hyresvärdarna ska uppmuntra ombildning genom information och stöd till hyresgästerna.

– Ett av skälen man uppgett är att få in pengar på försäljning till att bygga nytt. Ett annat att minska segregationen. Men inget är så särskilt smart. Att sälja ut så mycket av allmännyttan kommer att slå väldigt hårt mot hyres­gäster, men det är heller ingen bra affär för kommunen. De äger ju fastigheterna idag och lånar pengar på sin rating och så vidare. Det är bra kapital som man faktiskt gör sig av med. De vill sälja i alla områden där hyresrätten dominerar, och det är ju i princip hela stan, säger Ronny Bengtsson.

Dagens ETC har upprepade gånger sökt moderata kommunal­rådet Hampus Magnusson som är ordförande i byggnadsnämnden, men utan att få svar. Hans kollega Mats Ahdrian (KD), som är ordförande i fastighetsnämnden, svarar på frågor men poängterar samtidigt att ombildningarna inte ligger under hans nämnd.

– Jag utgår från att vi ska tillåta de som vill köpa loss husen att äga dem själva. Men jag kan inte det i detalj. I övrigt så har staden en övervikt på hyresrätter och prisuppgång på bostadsrätter, sa han till Dagens ETC i somras.

Billiga hyresrätter försvinner

Ronny Bengtsson lyfter en rad falluckor med ombildningarna. En är att det är äldre, billigare lägenheter det handlar om, som skulle försvinna ur beståndet.

– Det är inte så många som har råd och möjlighet att köpa loss sin lägenhet, och då blir de hänvisade till nybyggda hyres­rätter istället. Om man flyttar till en nybyggd hyresrätt så ökan hyran med i snitt 65 procent. Vi behöver billiga hyresrätter, och det är det gamla beståndet.

I september fick först 101 hushåll på Bondegärdet i Hjällbo ett brev hem från Poseidon, ett av stadens allmännyttiga bolag, med erbjudande om att köpa sina lägenheter. Kort därefter fick 300 adresser på andra håll i stadsdelen liknande brev. Om minst 67 procent av hushållen i en fastighet vill och kan köpa, så kommer lägen­heterna att ombildas till bostadsrätter. Hjällbo räknas till ett av ­Göteborgs särskilt utsatta områden.

– Vi har sett det här förut. Man mer eller mindre rear ut sitt bestånd i vissa områden. Men om man äger ett boende i ett attraktivt område så är det en betydligt mindre risk och kommer alltid att finnas en efterfrågan. Skulle det bli kris och räntan stiger så är det i ytterområdena som marknaden för bostadsrätter kollapsar. Då sitter du plötsligt där med skulder och hittar ingen ny bostad, säger Ronny Bengtsson.

Han tror dock att det fortfarande finns tid att stoppa omvandlingarna i Göteborg.

– Ja, det tror jag. Från Hyres­gästföreningen bearbetar vi hela tiden. Vi är inte emot blandade former, men tycker inte att man vinner något på att sälja billiga lägenheter. Det går nog, vi har samtal med samtliga partier just nu och försöker lägga fram vår syn. Ibland kan någon politiker få en ny ingång och tänka om. Vi närmar oss ett val också, så det kan bli kalla fötter.

Den andra parallella linjen mot större eget ägande rör nybyggnationen. Tidigare fanns det i Göteborg krav på billigare bostäder av de exploatörer som får bygga på kommunens mark.

De kraven har tagits bort från Fastighetsnämndens direktiv för markanvisningar sedan alliansen övertog makten, och det ligger dessutom ett förslag från alliansen och Demokraterna om att allmännyttan ska prioritera bostadsrätter framför hyresrätter.

”Vill ha kvar skattekraften”

Daniel Bernmar, kommunalråd för Vänsterpartiet, är minst sagt upprörd över utvecklingen.

– Det är ju otroligt problematiskt av högerstyret att driva på bostadssegregationen så hårt. För det är ju det man åstadkommer när man tar bort alla krav på fler hyresrätter. Det är den bostadsform som det är störst brist på och som behövs mest. Men det är till och med så att man tar resurser ämnade för hyresrätter och flyttar dem till att bygga fler äganderätter, säger Daniel Bernmar.

Ärendet som ligger på kommun­fullmäktiges bord handlar egentligen om att AB Framtiden, den kommunala bostadskoncernen, vill bilda två nya bolag som en del i arbetet med att få bort stadens särskilt utsatta områden. Men inför behandling av ärendet i kommun­styrelsen före sommaren lade alliansen och Demokraterna till formuleringar om att AB Framtiden ska få i uppdrag att öka arbetet med ombildningar, samt att nybyggnationen i första hand ska vara bostadsrätter och småhus. Punkten gick efter lång och hätsk debatt under mötet till återremiss, och beslut väntas tas nu under hösten.

– Vi ser utmaningen att många barnfamiljer flyttar från Göteborg, och då är småhus­frågan jätteviktig. Vi ligger efter på småhusen, men före med bostadsbyggandet i stort. Vi vill ha den skattekraften kvar här, det är inte krångligare än så, och de efterfrågar småhus, kommenterade Mats Ahdrian till Dagens ETC.

Inte blandat överallt

Socialdemokraternas gruppledare Jonas Attenius menade under nämnda möte att förslaget skulle ändra spelreglerna för hela bostadsmarknaden och jämförde med de omfattande utförsäljningar som sedan skedde i Stockholm.

– Ni vill öka ombildningar i områden där hyresrätten dominerar. Det är ju hela staden! Det här är en omfattande förändring. Det kräver gängse konsekvens­analys, sa han.

Den kapade frågan om att satsa mer på bostadsrätter och småhus kan få sitt beslut på nästa sammanträde imorgon, men kan också komma att skjutas fram ytterligare.

Hyresgästföreningen gläds åt att det byggs mer, och är positiva även till blandade former.

– Om man vill motverka segregationen så behövs det absolut blandade områden. Men då behövs ju hyresrätter i exempelvis Hovås med, och det lär vi väl aldrig få se, säger Ronny Bengtsson.

Boendeformer

Av Sveriges knappt 4,8 miljoner hushåll bor 49 ­procent i lägenhet i ett flerbostadshus. Av dem bor 28,4 procent i hyresrätt och 20,7 procent i bostadsrätt.

Allmännyttan, alltså kommunalt ägda bostadsbolag, äger idag ungefär 16 procent av hela bostadsbeståndet i landet. Så sent som på 90-talet var en fjärdedel av hemmen gemensamt ägda.

I Göteborg är idag 54 procent av alla lägenheter hyresrätter, och de allmän­nyttiga bolagen äger ungefär hälften av dem. Siffrorna är att jämföra med Stockholms stad och Malmö där andelen hyresrätter är 43 respektive 46 procent. I Stockholm stad ägs cirka 17 procent av hyreslägenheterna allmännyttigt och i Malmö äger det enda allmännyttiga bolaget MKB 32 procent av hyres­marknaden.

Noterbart är att flera av Stockholms krans­kommuner – Täby, Danderyd, Nacka, Lidingö och Vaxholm – inte har någon allmännytta alls.  Endast 14 kommuner i Sverige saknar helt allmännyttiga bostadsbolag.

Källa SCB, allmännyttan.se och hurvibor.se