Integration.

2016-08-17 14:00
Hur vill riksdagspartierna lösa integrationen? Bilder: Scanpix/TT
Hur vill riksdagspartierna lösa integrationen?

Så ska Sverige ge flyktingar jobb och bostad

Så vill de lösa integrationen – satsningar för att skapa jobb och bostäder åt nyanlända visar ideologiska skiljelinjer mellan partierna.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Socialdemokraterna: ”Skapa ett jämnare och mer hållbart mottagande”

Svar från arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson

Vilka är era viktigaste satsningar för att nyanlända ska få jobb?

Sverige har under många år haft en hög asylinvandring. Trots detta har nyanländas etablering på arbetsmarknaden i alltför hög utsträckning präglats av adhoc-lösningar, projekt, eldsjälar och tillfälligheter. Det saknas väl fungerande system för mottagande och etablering, vägen in i det svenska samhället och in på den svenska arbetsmarknaden är kantad av onödig väntetid och hinder. Därför har regeringen lagt om etableringspolitiken och infört insatser för att underlätta etableringen redan från dag ett. Fokus är att korta vägarna till arbete. För det måste vi se till att skapa ett jämnare och mer hållbart mottagande i hela landet, tidiga insatser redan under asyltiden samt mer individanpassade insatser under etableringstiden samt satsa på utbildning.

En ny bosättningslag infördes för att fördela mottagandet mer rättvist i hela landet, ersättningarna till kommunerna har höjts med 50 procent, 10 nya välfärdsmiljarder tillförs kommuner och landsting utöver stora satsningar på skolan. Etableringslotsarna har avskaffats till förmån för mer individanpassade och mer arbetsmarknadsnära insatser under etableringstiden. Tidiga insatser under asyltiden med språkundervisning och samhällsinformation samt kompetenskartläggning. Snabbspår utarbetas i samarbete med parterna för att korta vägen till olika bristyrken som läkare, lärare, byggnadsingenjör, målare, slaktare, samhällsvetare för att ta tillvara på den kompetens som kommer till Sverige.

Vilka är era viktigaste satsningar för att nyanlända ska få bostad?

Bostadsbristen är mycket stor efter många år av lågt byggande och drabbar såväl infödda svenskar som nyanlända. Regeringen har gjort en historisk satsning på byggandet och satsar 5,5 miljarder per år för fler bostäder samt tagit en rad initiativ för att göra det snabbare, enklare och billigare att bygga. Och bostadsbyggandet ökar nu rejält.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


Miljöpartiet: ”Inför möjlighet till friår”

Vilka är era viktigaste satsningar för att nyanlända ska få jobb?

Vi vill sänka arbetsgivaravgifter för att särskilt gynna mindre företag. Inför möjlighet till friår, vilket bygger på att en person som är arbetslös tillfälligt kan ta över arbetet. Utvidga och miljöanpassa rotavdraget så att det kan användas för att renovera och energieffektivisera förorter, skolor och hyreslägenheter som är i behov av upprustning. Sänk momsen på naturguidningar för att stimulera besöksnäringen.

Vilka är era viktigaste satsningar för att nyanlända ska få bostad?

Miljöpartiet har under lång tid försvarat asylsökandes rätt att välja eget boende. Det är en viktig princip som bör gälla alla. Partiet har föreslagit införandet av boendeersättning för asylsökande i EBO. Nyligen föreslog vi även en ny boendeform, IBO, som skulle innebära att privatpersoner kan erbjuda boenden åt flyktingar för en ersättning på ungefär 2 000 kronor per inneboende i månaden.

Vänsterpartiet: ”Riv upp lagen om tillfälliga uppehållstillstånd”

Vilka är era viktigaste satsningar för att nyanlända ska få jobb?

Att de nyanlända lär sig svenska från dag ett och att validera, komplettera eller bygga på ny kunskap för att få arbete. Det är viktigt att använda den långa väntan under asyltiden klokt. Riv upp lagen om tillfälliga uppehållstillstånd. Lagen kommer försämra etableringsinsatser och leda till att nyanländas tidigare erfarenheter och kompetenser inte tas till vara, eftersom folk riskerar att ta vilket jobb som helst för att få permanent uppehållstillstånd.

Vilka är era viktigaste satsningar för att nyanlända ska få bostad?

Absolut viktigast är att få fart på bostadsbyggandet i Sverige och att då särskilt prioritera billiga hyresrätter. V föreslår att staten erbjuder förmånliga topplån för att få igång bygg­bolagen. Inför obligatorisk bostadskö. När man kommer ny till Sverige har man inte samma kontaktnät som vi som bott här längre. Ta bort inkomstkrav i allmännyttan.

Moderaterna: ”Byggreglerna måste förenklas”

Svar från Erik Andersson, riksdagsledamot (M)

Vilka är era viktigaste satsningar för att nyanlända ska få jobb?

 I vår plan för ett starkare Sverige vill vi se kompetenskartläggning och svensk­undervisning från dag ett, en utbildningsplikt och fler vägar in i jobb. Bland annat har vi föreslagit en ny anställningsform, förstajobbetanställningen. Vi vill även göra det enklare att starta företag och har presenterat en särskild satsning på utrikes föddas företagande.

Vilka är era viktigaste satsningar för att nyanlända ska få bostad?

Bostadsbristen drabbar såväl nyanlända som studenter, unga och andra människor runtom i landet. Sverige behöver en reformagenda för fler bostäder. För det första måste vi skapa en effektivare plan- och bygglovsprocess så att det går snabbare att få spaden i marken. För det andra måste mer mark gå att bygga på jämfört med i dag. För det tredje måste byggreglerna fortsätta att förenklas. ­Allianspartierna har framfört fler än 30 förslag för att komma tillrätta med bostadsbristen.

Läs vidare på nästa sida