Inrikes.

2020-03-16 16:25
Marie Angsell, Bris. Bild: Peter Knutson / Shutterstock
Marie Angsell, Bris.
Puffetikett
Dagens ETC

Så pratar du med barnen om corona

Som vuxen är din viktigaste uppgift att lugna, trygga och stärka barnens känsla av kontroll, menar Marie Angsell, sakkunnig socionom på Bris.

Under den intensiva medierapporteringen av coronoaviruset är det många barn som känner sig oroliga och rädda över virusets framfart. Hur ska vi som vuxna tänka när vi pratar med barnen om krisen?

Sakkunniga Marie Angsell på Bris delar med sig av sin erfarenhet.

Lyssna på barnen, besvara deras frågor och ta reda på vad de behöver

– Dramatiska nyhetsbilder på tomma mathyllor, ansiktsmasker och ständiga rapporteringar om antal dödsfall kan vara skrämmande för vem som helst, men för småbarn som inte har förmågan att nyhetsvärdera kan det kännas extra jobbigt. Här är det viktigt att barn inte lämnas ensamma med att spekulera om saker som kan oroa dem. Besvara barnen frågor så gott det går och möt deras funderingar på ett betryggande sätt.

Överför inte din egen oro på barnen

– Många barn oroar sig över att de själva eller att någon i familjen ska drabbas eller dö av viruset. Det kan vara jobbigt för en förälder som själv är orolig att höra detta, men det är då extra viktigt att som vuxen hålla sig lugn för barnets skull, genom att bekräfta att det är många som är oroliga men att de flesta tillfrisknar från viruset.

Barn mår bra av rutiner

– Dramatiska förändringar i vardagen – som inställda resor, kalas, biobesök och andra arrangemang – kan vända upp och ner på tillvaron. Vi vet av erfarenhet att barn mår bra av rutiner, därför är det viktigt att du som vuxen ser till att behålla samma vardagsrutiner i den mån det går samt förändra så lite som möjligt, så att barnen inte upplever en allt för stark kontrast från deras egna vardagen.

Ingjut hopp

– Berätta för barnen att många arbetar för att det ska ordna sig och att det finns experter och forskare runt om i världen som aktivt jobbar med att försöka hitta en lösning och ett vaccin mot coronoviruset. Berätta för barnen att du själv kommer att hålla dig uppdaterad om det senaste rörande viruset och att barnen inte behöver oroa sig över det.