Inrikes.

2021-03-25 16:55
Johan Nilsson/TT
Puffetikett
Dagens ETC

Så många kan ha dött när vårdpersonal prioriterats framför de äldsta

Stockholmsregionen har prioriterat de som arbetar inom vården istället för de äldsta när vaccinet har fördelats. Dagens ETC har tagit fram statistik som visar hur många liv det kan ha kostat under en vecka – jämfört med andra regioner.

– Detta är en vaccinationsskandal som kommer att följa de ansvariga i all framtid, säger Curre Hansson, ordförande för PRO i Stockholm.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Ålder är den största riskfaktorn för att bli svårt sjuk i covid-19 och avlida. Sett över hela pandemin har drygt 90 procent av de som avlidit med covid-19 varit över 70 år. Därför var rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten tydliga: Vaccinera i första hand äldre människor på särskilda boenden och med hemtjänst. Parallellt med det kan också sjukvårdspersonal i nära kontakt med covid-smittade vaccineras, men äldre ska prioriteras.

Det har tolkats olika av Sveriges regioner som är ansvariga för sjukvård och vaccinering. Stockholm är den region som jämförelsevis har vaccinerat lägst andel äldre. Ungefär 40 procent av de som fått vaccin är över 70 år, trots att mängden vaccin till regionerna har delats ut i förhållande till hur gammal befolkningen är; ju större andel människor i hög ålder, desto fler doser vaccin. Hela 60 procent av vaccinet har alltså gått till andra grupper än de äldre.

Nu visar det sig att vaccineringstrategin har betydelse för dödstalen. Dödstalen har minskat mest där man vaccinerat en större andel av äldre. Om man jämför storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne kan man se att antalet avlidna 70 år och äldre minskade med 91 procent i Skåne, 86 procent i Västra Götaland men bara med 68 procent i Stockholm från årsskiftet till början av mars.

”Dubbelt svek mot äldre”

Tar man en av de absolut mest känsliga grupperna, de mellan 80 och 89 år som utgjorde nästan hälften av alla döda, så var 46 procent av dem vaccinerade i Skåne, 48 procent i Västra Götaland och endast 36 procent i Stockholm med den första dosen till och med den 14 mars.

Curre Hansson och Pensionärernas riksorganisation har genom demonstrationer och debatter länge försökt få politikerna i Stockholmsregionen att lägga om sin policy.

– Trots att man vet att 91 procent av de som avlidit i covid-19 är över 70 år valde Region Stockholm att vaccinera 74 000 ur sin personal istället för de äldre. Trots att föreskrifterna från Folkhälsomyndigheten var klara och att vaccinet skulle ges till de äldre och sköra vände Stockholm på hela policyn. Nu vägrar de till och med att uppge vilka som fått vaccinet i stället för de äldre. Detta är åt helvete, det är ett dubbelt svek mot de äldre, säger han.

Det finns en rad saker som spelar in, men drar man ett rakt samband mellan andelen vaccinerade över 70 år och antalet avlidna får man en siffra på vad Stockholms vaccinstrategi har kostat i liv.  Ytterligare 20 personer dog i Stockholm bara mellan den första och sjunde mars i år jämfört med om regionen hade valt samma strategi som Skåne och Västra Götaland.

Bara fem procent vaccinerade

Siffrorna blir extra tydliga om man ser på de allra mest utsatta grupperna, äldre med hemtjänst och boende på särskilda boenden. När det gäller äldre med hemtjänst så hade Stockholm den 17 mars bara vaccinerat fem procent av dem med två doser. Gruppen äldre med hemtjänst utgjorde 27 procent av samtliga avlidna med covid-19.

I Skåne och Västra Götaland har omkring en tredjedel av de äldre med hemtjänst vaccinerats med båda doserna.

– Vi tycker så klart att det är ett problem, framför allt för de med hemtjänst och gruppen 80 plus som inte har hemtjänst, som egentligen skulle börjat vaccineras för två veckor sedan. Vi kan samtidigt förstå att regionen gjort prioriteringen att vaccinera vårdpersonal och på Iva på grund av den kris vi såg i januari. Men eftersom att vaccindoserna inte kom blev det de med hemtjänst och 80 plus som fick betala. Vi vet inte exakt vilka vårdgivare som fått vaccinationer eftersom det blågröna styret sekretessbelagt den informationen. Vi vill att sekretessen lyfts omgående, säger oppositionsregionrådet Anna Sehlin (V).

Även Socialdemokraternas oppositionsråd Talla Alkurdi är kritisk.

– Stockholm har inte bara legat sist utan långt efter andra regioner gällande vaccinationerna av äldre med hemtjänst. Alla regioner har fått begränsade leveranser men när man inte prioriterar de äldsta och sköraste först får det också medicinska konsekvenser, säger hon.

Förstärkta rekommendationer

Både V och S pekar också på att den höga andelen privata aktörer i vården i Region Stockholm leder till ökade utmaningar i vaccinationerna.

– Vi har en längre tid varit oroliga för att det inte ska gå att mäkta med på grund av upp-splittringen av alla privata aktörer. Vi har kommit med förslag för att förenkla den här processen, som att se till att få in mobila enheter för att komma så nära hemmet som möjligt och införa gratis vaccinationsresor. Vi har också krävt transparens. Trots en situation med lägre vaccinleveranser säger de nej, det gör en frustrerad. Vi behöver ha en oberoende granskning av hur Region Stockholm skött vaccineringen av äldre, säger Talla Alkurdi.

Dagens ETC har också sökt Anna Starbrink (L), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvården, men hon avböjer att svara.

I dagarna har Folkhälsomyndigheten gått ut med nya, förstärkta rekommendationer till regionerna att prioritera vaccinationer efter ålder.

Gunnar Wesslén

Sofie Axelsson

Databearbetning:

Anton Borgström

 

Så har vi räknat

Vi började med frågeställningen: Hur kan vi ta reda på vad det kostar i människoliv att ha en annan prioritering än ålder när det gäller en strategi för vaccinationer? Utgångspunkten var det faktum att 91 procent av samtliga avlidna med covid-19 var över 70 år.

Med hjälp av siffror från Folkhälsomyndighetens vaccinationsregister kan vi se antalet vaccinerade i olika åldersgrupper per region i Sverige. Sedan har vi jämfört de siffrorna med antalet personer över 70 år som Folkhälsomyndighetens databas SmiNEt -rapporterat som avlidna i covid-19. Där har vi jämfört antalet döda under vecka 1 2021 jämfört med vecka 9 2021 och jämfört minskningen i -Region Stockholm med minskningen i Västra Götaland och Region Skåne.  Om Stockholm hade haft lika stor minskning i antalet dödsfall som Skåne hade det inneburit 20 färre dödsfall.

Det är viktigt att påpeka att dessa uppgifter inte bevisar sambanden, men när vissa tendenser är genomgående kan de indikera sambanden mellan vilka man vaccinerar och hur många som avlider på grund av prioriteringarna.