INFO OM ETC.

2017-09-07 11:14

Så går det för ETC-familjen

Nu är alla bokslut för 2016 klara och det är därför dags att för dig som följer ETC-familjens företag berätta om vår ekonomi och utveckling, skriver grundaren Johan Ehrenberg tillsammans med ekonomerna Anna Varvouzos och Tommy Rundqvist.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Förra året blev ett år av kraftig ökning för ETC-företagen, vår omsättning – efter att internfakturering tagits bort – ökade från 146 miljoner kronor till totalt 162 miljoner kronor. Antalet anställda var totalt 141 i de olika verksamheterna, även det en fantastisk ökning från drygt 80 personer 2015 – och den utvecklingen har sedan fortsatt 2017.

Men det roliga är förstås vad vi kunnat göra tillsammans.

Tre nya tidningar

2016 startade vi tre nya tidningar: ETC Norrköping, ETC Umeå och Spetcial. Vi gick också samman med mediehuset Fria som idag verkar inom ETC. Och vi blev hälftenägare till Leopard förlag som idag kan använda ETC som plattform för seminarier, lanseringar och produktion.

Vi monterade upp ungefär 2 000 kilowatt nya solceller i våra parker och hemma hos ETC El-kunder som hyr solceller av oss. Det senare är en rolig utveckling – idag har vi nära 116 anläggningar runtom i landet som hyrs av läsare (och vars överskottsel sedan går till ETC Els kunder).

Vi jobbade också med att förbereda tre nya verksamheter som kom igång i år 2017. ETC bygg, en satsning på att skapa hyreshus, ETC folkhögskola och ETC Bokcafé.

Men åter till 2016.

ETC bestod då av 22 små företag, vart och ett med en egen uppgift. Vi har valt att varje tidning är i ett eget bolag just för att enklare kunna redovisa och rapportera utvecklingen lokalt, samtidigt som bolagen kan samarbeta och stödja varandra utan att det drunknar i en anonym totalsiffra. Vi tycker det är viktigt att en verksamhet har sin egen ekonomi och inte är beroende av andra.

Men självklart får nya bolag/verksamheter stöd för att komma igång. Moderbolaget heter ETC Utveckling och har egentligen ingen egen verksamhet mer än att hjälpa de andra dotterbolagen med administration och ekonomi.

Så organiseras verksamheten

Verksamheterna kan delas in i tre delar.

  • Tidningsutgivning och digitala plattformar. Samtliga tidningar och digitala satsningar omsätter tillsammans 94 miljoner kronor. Lägger man ihop alla tidningar har de tillsammans ett plus på 600 000 kronor, vilket stämmer med vårt mål att hellre satsa på ny utveckling än att jaga vinst.
  • ETC El och Elproduktion samt systerföretagen Egen El, ETC Sol och verksamheter som ETC Mobil omsätter totalt 44 miljoner kronor vilket betyder att den verksamheten växer kraftigt. Kommande år räknar vi med att detta rena klimatarbete står för nära hälften av vår ekonomi.
  • ETC Kommunikation, våra försäljningsbolag, IT-verksamhet och varuhus omsätter tillsammans ungefär 15 miljoner och fungerar ofta som produktionsstöd till förlagsverksamheten. Men vi har också, inom ramen för ETC Kommunikation, offentliga uppdrag runt information åt exempelvis Folkhälsoinstitutet och Skatteverket.

Hundratusentals läser ETC-journalistik

Sammantaget gör koncernen ett underskott på en miljon kronor, men det är helt baserat på en stort arbete i Egen El som kommer att synas senare i höst 2017. (Vi värderar inte sådant arbete förrän vi vet att allt är igång.)

Vår största fasta egendom är fastigheter, det vill säga i vårt fall solcellsanläggningar på egen mark och solcellshus. Totalt handlar det om 41 miljoner kronor, något som ökar kraftigt idag genom stora byggen i ETC Solpark i Katrineholm (bland annat solcellsdrivna växthus).

Antalet prenumeranter har ökat från 30 000 år 2015 till 46 000 år 2016. Det handlar dels om nystartade tidningar, dels om sammanslagningen med Fria och att några av våra titlar ökat en del. Vår största tidning är Dagens ETC (9 500 prenumeranter idag) följt av nyhetsmagasinet ETC (9 000 prenumeranter idag).

ETC:s tidningar är idag den största mediagruppen utanför de stora borgerliga koncernerna. Varje vecka når vi 150 000 läsare via papper och har cirka 500 000 sidvisningar på sajterna. Vi har också en av landets största Facebookgrupper för nyhetsmedia som idag har över 80 000 följare.

Crowdfunding bakom satsning

Mycket av vår verksamhet är bidragsberättigad. Vi har stöd för många nya anställda som kommit hit som flyktingar, vi har solcellsbidrag på många av våra nya anläggningar och presstöd till de flesta av våra tidningar. Totalt utgör denna typ av stöd ungefär en tredjedel av vår omsättning.

Likviditeten för bolagen är god eftersom nya satsningar finansierats via crowdfunding där läsare gett lån för start av nya tidningar och verksamheter.

Vad mer?

Jo, vi odlar numera landets godaste tomater!

Johan Ehrenberg

Anna Varvouzos

Tommy Rundqvist

 

Här kan du ta del av bokslut och siffror för ETC-företagen.

Det här är ETC-familjen

Den inkluderar givetvis alla som prenumererar på tidningar och ställer om med hjälp av våra solceller. Men om vi håller oss till anställningar: ETC-familjen växer kraftigt och hade år 2016 141 anställda. ETC-familjen har en gemensam jämställdhetsplan och 2016 var 69 kvinnor och 72 män anställda. Tolv personer är födda i annat land.

Av bolagens chefer 2016 var elva
kvinnor och elva män. Nämligen:

Anna Varvouzos, ekonomichef ETC Förlag

Tommy Rundqvist, ekonomichef ETC Utveckling

Andreas Gustavsson, vd ETC Förlag

Ulrika Lindahl, vd för utveckling av lokala ETC-tidningar

Martin Halldin, personalchef ETC Förlag och ETC Fria

Annelie Norell, vd ETC Kommunikation

Lars Holmquist, vd Egen El

Johanna Skagerberg, chef för kundtjänst

Johan Alvén, försäljningschef

Kent Vilhelmsson, kommunikationschef ETC Utveckling

Henrik Johansson, produktionschef ETC Förlag

Anna-Maria Carnhede, nyhetschef Dagens ETC

Rebecka Bohlin, nyhetschef Dagens ETC

Maria Holm, nyhetschef Dagens ETC

Signe Lidén, redaktionschef Dagens ETC

Pnina Yavari Molin, nyhetschef ETC Göteborg

Hanna Strömbom, chefredaktör ETC Göteborg

Jim Berg, marknads- och annonschef ETC Förlag

Bengt Nordin, chef för Katrineholms solcellspark

Nina Koivisto, ekonomichef nya företag

Gahangir Sarvari, utvecklingschef nya företag

Ägare och ordförande i bolagen är Johan Ehrenberg