Hoppa till innehållet

Politik

S kräver kraftpaket av regeringen

Socialdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson Mikael Damberg (S)
Foto: Henrik Montgomery / TT

Socialdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson Mikael Damberg (S) Foto: Henrik Montgomery / TT

Bild: Henrik Montgomery/TT

Dagens ETC

Sverige riskerar att gå miste om investeringar i industrin för hundratals miljarder kronor om inte regeringen agerar snabbt för att frigöra mer energi i elsystemen.

Det menar Socialdemokraterna som nu föreslår ett kraftpaket av åtgärder för att rädda svensk industri.

– Regeringen gör ingenting, det är obegripligt, säger Fredrik Olovsson (S), energipolitisk talesperson.

Svensk industri står inför stora utmaningar och en förutsättning för att säkra och öka jobbenär tillgången på billig el i hela landet. Därför har Socialdemokraterna lagt ett mål för 2030 om att snabbt bygga ut energiproduktionen av alla fossilfria energislag.

Nu lägger S även ett mer kortsiktigt och direkt förslag där de kräver att regeringen ska agera snarast. Det handlar bland annat om att öka kontrollen av den el som tilldelas för stora industriföretag och myndigheter, där man vill införa villkorade avtal och ställa krav på att kapaciteten verkligen används inom en viss tid.

– Här och nu finns det åtgärder att göra, för elnätet används inte maximalt idag. Effekten maximeras inte för de industrietableringar som står och väntar, säger Mikael Damberg (S), ekonomisk-politisk talesperson, till Dagens ETC.

Det finns stora industrier idag som står med beslut om investeringar framför sig, menar Damberg.

– Får de inte besked om effekt, då kommer ett antal av de här investeringarna att ske i andra länder, säger han.

SSAB kan tappas till Finland

Damberg nämner SSAB som exempel. Stålkoncernen som väntas lägga en jätteinvestering på 45 miljarder kronor för sin fossilfria ståltillverkning i Luleå, men där snabbare tilldelning av el kan göra att man flyttar investeringen till Finland istället.

– Vi har legat före Finland i hela den här processen och vi ligger långt framme med den gröna stålproduktionen i Sverige, så det vore väldigt olyckligt om inte de här investeringarna också hamnar i Sverige.

Att inte regeringen agerar i frågan är orimligt, menar han.

– När inte effekten fullt ut utnyttjas i det svenska energisystemet så förstår vi inte varför regeringen inte agerar. Behöver de hjälp, behöver de en snabb process i Sveriges riksdag, då står vi redo. För vi har pratat om det här i månader, men det händer inte tillräckligt, säger Mikael Damberg.

Fredrik Olovsson tillägger:

– Eldistribution behöver bli ett riksintresse.Vi har sagt det här sedan i mars och ingenting har hänt. Det är obegripligt, vad väntar regeringen på? Ingen förstår det, säger han på en pressträff.

– Inför krav på ökad öppenhet mellan nätföretag och projektägare. Det gör det möjligt med fler lokala lösningar.

– Inför villkorade avtal för att tilldela den effekt som finns.

– Ställ ökade krav på mognad hos de projekt som övervägs, för att garantera att effekten verkligen har möjlighet att användas.

– Ställ krav på att den effekt som tilldelats används inom en viss tid.

– Gör det möjligt att sälja tillbaka effekt som inte används, så att man därigenom frigör kapacitet som kan användas.