Inrikes.

2021-01-05 16:58
FHM öppnar under tisdagen för att vårdpersonal kan vaccineras tidigare för att vården ska fungera. Bild: Mikael Fritzon/TT
FHM öppnar under tisdagen för att vårdpersonal kan vaccineras tidigare för att vården ska fungera.
Puffetikett
Dagens ETC

”Regionerna överens om att prioritera personalen”

Vårdpersonal ska erbjudas vaccin mot covid-19 först i fas 2 enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. Men flera regioner planerar att påbörja vaccinering av vårdpersonal så snart som möjligt.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Region Skåne var först med att fatta beslutet att börja prioritera vårdpersonalens vaccinering, efter en drastisk ökning av inlagda med covid-19. För att få bukt på smittan ska akutpersonal, inklusive intensivvårdspersonal och infektionspersonal, vaccineras parallellt med de grupper som ingår i första fasen av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

– Vi kommer att vaccinera olika prioriteringsgrupper parallellt för att få största möjliga effekt så fort som möjligt, säger Region Skånes hälsa och sjukvårdsdirektör Pia Lundbom i ett pressmeddelande.

För att få ner sjukfrånvaron hos vårdpersonalen prioriterar även Region Stockholm att börja vaccinera personal i takt med att tillgången till vaccin ökar.

– Vi ska vaccinera så säkert och snabbt som möjligt. Det gör att vaccinationen av de olika prioriterade grupperna kommer att delvis ske överlappande, säger Magnus Thyberg som ansvarar för covid-19-vaccinationen vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen i ett pressmeddelande.

Gör egen tolkning

Även Region Uppsala kommer att erbjuda vårdpersonal vaccin innan fas 1 är avslutad om det är praktiskt möjligt.

– Vi tror att fas 1 och 2 kan ske samtidigt med viss förskjutning. Vi kommer inte aktivt gå emot de rekommendationer och överenskommelser som finns, men jag anser att det går att tolka det som att det kan ske samtidigt, säger Uppsalas hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Köhler.

Frågan diskuteras i samtliga regioner, och på tisdagsmorgonens veckomöte med SKR för hälso- och sjukvårdsdirektörerna fanns en enighet, enligt Mikael Köhler.

– Det är det genomgående resonemanget. Förutsättningarna ser olika ut runt om i landet, men alla är överens om att man börjar med fas 1 och sen hakar man i fas 2 så snart det är möjligt. Det hänger på tillgången till vaccin. Vi kan inte vänta om det finns, då är det rimligt att prioritera personalen. I grunden handlar det om att säkerställa att patienter kan komma till en akutvårdsavdelning eller intensivvårdsavdelning som fungerar.

Under tisdagen meddelade Folkhälsomyndigheten att man anser det vara rimligt att vaccinera viss vårdpersonal – bland annat IVA-personal – parallellt med personer som ingår i den första priogruppen, om det finns ett behov lokalt.

”På grund av hög vårdbelastning och det pressade läget i delar av den regionala hälso- och sjukvården kan det nu behövas lokala anpassningar. Exempelvis kan regioner behöva tidigarelägga vaccinationer av personal på IVA (intensivvårdsavdelningen) för att inte riskera att personalen insjuknar med störningar i vården som följd”, skriver myndigheten.