Inrikes.

2020-04-02 12:55
Jenny Westerstrand, ordförande Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Bild: Jonas Ekströmer/TT
Jenny Westerstrand, ordförande Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.
Puffetikett
Dagens ETC

Regeringen avsätter 100 miljoner – ska motverka mäns våld mot kvinnor

Regeringen avsätter 100 miljoner kronor för att motverka ökat våld i nära relationer i coronakrisens spår. Enligt Roks ordförande Jenny Westerstrand är pengarna välkomna.

Regeringens och berörda myndigheters påbud om social distansering och hemmakarantän är inte bara ett problem för ekonomin. De ökar också risken för människor som redan sedan tidigare lever i utsatthet och våld.

Detta vill regeringen motverka genom att avsätta 100 miljoner kronor till organisationer som arbetar ”med barn och unga i utsatta situationer samt med våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer och mot våld i nära relationer”. 

En av dessa organisationer är Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, vars ordförande Jenny Westerstrand är högst medveten om att kristider förvärrar situationen för kvinnor där våld är en del av vardagen. 

– Hur det ser ut just nu i samband med corona i dessa relationer vet vi naturligtvis inte, men det vi märker är att det är tystare än vanligt i våra kanaler. Vilket är precis som under julhelger och semestrar när kvinnor lever närmare sin förövare. Det är ju tyvärr så att ju mer män och kvinnor träffas, desto mer våld utsätts kvinnorna för, säger hon.

Även om Jenny Westerstrand inte vill säga mer än att hon är ”ganska” säker på att våldet mot kvinnor ökat i den pågående coronakrisen pekar hon på ännu ett faktum som talar för detta.

– Samtidigt som samtalen från de direkt drabbade minskar har samtalen från oroliga anhöriga ökat, vilket är precis vad vi ser under de ledigheter jag nämnde nyss.

Fler samtal till Bris

En organisation som däremot sett en markant ökning av inkommande samtal från personer som behöver stöd är Bris, Barnens rätt i samhället. 

– I kristider ökar alltid barns utsatthet. Det ser vi tydligt nu också. Antalet samtal till oss har ökat med 30 procent de senaste veckorna. Och barns berättelser av hur det är hemma åskådliggör problemet tydligt. Förut kunde vi få höra saker som att ”pappa brukar slå mamma”, men det vi hör nu är snarare ”pappa slår mamma hela tiden”, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare för Bris.

Hur och var gör pengarna från regeringen mest nytta?

– Trycket på vår verksamhet är ju stort så vi behöver naturligtvis mer resurser, så att vi kan möta det ökade trycket. 

– Men vi är också en ideell organisation som delvis finansieras av företag. I en ekonomisk kris ökar utmaningarna för företag som normalt stöttar oss, vilket gör att krisen i slutänden påverkar vår verksamhet. Därför är resurstillskott som det som nu kan komma från regeringen viktiga.

Fakta

Enligt Brottsförebyggande Brå rådet polisanmäldes 28 000 fall av misshandel av kvinnor över 18 år under 2019.

I nästan vart tredje fall hade kvinnan och förövaren en parrelation eller hade tidigare haft en sådan.

Brå uppskattar att endast en fjärdedel av våld i nära relationer polisanmäls.

Miljonstödet ska bidra till att lindra den förstärkta utsatthet som kan drabba dessa grupper om de exempelvis inte kan gå till jobbet eller skolan, delta i fritidsverksamheter eller måste isolera sig i hemmet.

Insatserna kan bland annat avse ökad närvaro på nätet för att nå ut till utsatta grupper, till exempel kvinnor, barn och hbtq-personer som riskerar eller utsätts för våld inklusive hedersvåld.

Hit kan du ringa

RFSL:s brottsoffersjour. För dig som identifierar dig som hbtq-person. Telefon: 020-34 13 16 (gratis)

Barnens rätt i samhället (BRIS). Barnens telefon, för dig under 18 år. Gratis och anonymt. Alla dagar kl 14-21. Telefon: 116 111

Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50