Panelen.

2021-02-10 13:30
Bild: TT/Stina Stjernkvist
Puffetikett
ETC Nyhetsmagasin

Panelen: Är du oroad för långtidscovid?

Vissa som blir sjuka i covid dras med allvarliga symptom länge. Några länder har lagt stora resurser på expertkliniker för dem, men i Sverige ligger fokus fortfarande främst på akut sjuka.

Är du oroad över långtidscovid?

Helle Klein,

präst och chefredaktör Dagens Arbete, 54 år

Foto:Göran Segeholm

– Jag är oroad över coronan över lag då den verkar synnerligen lurig och svårbemästrad. Fenomenet med långtidssjuka måste såklart utredas grundligt och människors berättelser om symptom måste tas på allvar. Men jag har svårt att se att det redan nu går att bygga upp expertkliniker då sjukdomen är så pass ny att ingen rimligen kan vara expert.

– Pandemin måste få konsekvenser för sjukvårdens och äldreomsorgens organisering och beredskap för allvarliga smittor. Det kommer att vara en central politisk fråga under lång tid framöver. Ett är säkert: nyliberalismens kortsiktiga vinstintressen funkar absolut inte i kristid. Ingen annan tid heller förresten.

Stefan Sundström,

Artist, 60 år

– Jag har hört om folk som helt gått i däck efter covid, en gammal kompis har fått astma. Det slår ju så otroligt olika, morsan är 91 och överlevde. Men jag vet för lite om hur många det är och vad man kan göra åt det.

– En självklar grej måste ju vara att Försäkringskassan slutar trakassera sjuka! Och att folk i vård och hemtjänst får löner och arbetsförhållanden som gör att det går att leva ett anständigt liv samtidigt. Ingen vet hur den här pandemin slutar, men vi vet att en underdimensionerad och New Public Management-styrd vård gör pandemin värre.

Lina El Yafi

Spårvagnsförare, 42 år

– Jag har själv varit sjuk men klarade mig lindrigt undan. Men jag har stor respekt för allt som rör sjukdomen och att man gör rätt vid svåra prioriteringar.

– Det jag också oroar mig för är hur sjukhuspersonalen ska orka med stressen och de långa arbetsdagarna. Ojämlikheten när det gäller vård och hälsa har verkligen synliggjorts i coronakrisen. Bristen på skyddsutrustning och otrygga anställningar har tyvärr förvärrat smittspridningen. Jag hoppas att det blir en omstart efter den här krisen är över, bort från marknadstänkandet.

– Pandemin måste få konsekvenser för sjukvårdens och äldreomsorgens organisering och beredskap för allvarliga smittor. Det kommer att vara en central politisk fråga under lång tid framöver. Ett är säkert: nyliberalismens kortsiktiga vinstintressen funkar absolut inte i kristid. Ingen annan tid heller förresten.

PRENUMERERA PÅ ETC NYHETSMAGASIN

Den här artikeln kommer från ETC nyhetsmagasin
Vill du prenumerera för under 16 kronor numret?
Här kan du teckna en prenumeration.