Panelen.

2021-03-30 11:15
Protest i Polen – mot landets hårdare abortlagar. Bild: TT/AP/Agata Grzybowska
Protest i Polen – mot landets hårdare abortlagar.
Puffetikett
ETC Nyhetsmagasin

Panelen: Är aborträtten självklar i Sverige?

Nationalistiska och högerextrema rörelser allierar sig över världen med religiösa aktörer i kampen mot fri abort.

 

Hamida Nabi

Folk­bildare och tolk, 50 år

– Det finns mycket annat oroande i världen, klimatfrågan är större i Sverige. Den engagerar ungdomar. Av den anledningen är jag inte orolig. Jag tror inte att den kommer att inskränkas, jag känner tvärtom, att i Sverige har man kämpat för den här lagen i många år och många unga är aktiva i politiken och är inte mycket präglade av religion, som katolicism, kristendom eller islam.

– Det är viktigt att kvinnan har det här valet! Jag är samtidigt religiöst präglad av min tro så jag använder min frihet utifrån det.

Mattias Gardell

Expert på vålds­bejakande extremism, 61 år

– Inga rättigheter är självklara. När en rättighet vunnits måste den försvaras. Se på Polen, som redan på 1930-talet införde rätten till abort vid våldtäkt och som 1959 införde fri abort, femton år innan Sverige. Efter kommunismens fall förbjöds abort, med vissa undantag. I år genomdrevs ett totalförbud.

– Högerkristna krafter med goda transnationella förbindelser verkar för att inskränka aborträtten också i Sverige. Talet om ”samvetsklausuler” som skulle ge sjukvårdspersonal rätt att neka en kvinna abort av religiösa skäl är ett exempel. Det var så det började i Polen.

Balsam Karam

Författare och biblio­tekarie, 38 år

– Så som jag ser det är aborträtten hela tiden under något slags hot, överallt. Abortfrågan är tätt sammanbunden med religiös tro och föreställningar om kvinnans kropp som bärare av mer än sig själv.

– Abortfrågan är en vårdfråga – den handlar om kvinnans rätt till sin kropp och till adekvat vård. Att den fortsatt har någon sorts existentiell karaktär hotar aborträtten och kvinnors hälsa. I Sverige ser vi hoten inte minst i KD:s senaste utnämning och i frågan om samvetsfrihet för barnmorskor.

Den här artikeln kommer från ETC nyhetsmagasin
Vill du prenumerera för under 16 kronor numret?
Här kan du teckna en prenumeration.