Politik.

2016-02-08 14:00
”Forskarna har sedan länge visat att systemet inte fungerar”, säger Gunilla Ryd. Bild: Fredrik Sandberg/TT
”Forskarna har sedan länge visat att systemet inte fungerar”, säger Gunilla Ryd.

New Public Management sågas i ny rapport

I en ny rapport från nätverket Gemensam välfärd sammanfattas effekterna av styrsystemet New Public Management inom offentlig sektor.

– Tanken var att verksamheterna skulle bli bättre, billigare och effektivare. Det blev snarare tvärtom, säger rapportförfattaren Gunilla Ryd.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0

Rapporten ”Vi räknar minuter, vi räknar pinnar ... Till vems nytta?” är en sammanfattning av aktuell forskning, litteratur och vittnesmål kring styrsystemet New Public Management (NPM), som började breda ut sig på 1980-talet och nu genomsyrar de flesta verksamheter inom vård och omsorg. Genom ständiga mätningar, redovisningar och kontroller skulle verksamhet­erna marknadsanpassas, bli mer effektiva och billigare och mindre byråkratiska.

– Forskarna har sedan länge visat att systemet inte fungerar. Nya kostnader har tillkommit, för exempelvis inhyrning av konsulter och en allt större stab av tjänstemän, säger Gunilla Ryd, som är en av rapportförfattarna.

Istället för vårdpersonalen har tjänstemännen fått makten över verksamheterna.

– Budgetmålen, inte patienternas bästa, styr vilket leder till ständiga nedskärningar och besparingar. De anställda har inte längre makten att styra sitt arbete, säger Gunilla Ryd.

Byråkratin har inte heller minskat, istället har allt mer av det byråkratiska arbetet lagts på personalen, som får allt mindre tid för patienterna och mår allt sämre.

Kritiken mot NPM har nått regeringen som just nu utreder alternativ till modellen.

– De senaste decenniernas styrning, har lett till en ökad administrativ börda och att yrkesprofessionernas roll försvagats. Vi vill vända den utvecklingen, har civilminister Ardalan Shekarabi sagt.

Gunilla Ryd ser positivt på regeringens ambition.

– Personalen måste få tillbaka inflytandet. Inom NPM tillämpas principen ”One Size Fits All” oberoende av vilken verksamhet det handlar om, men samma modell passar inte alla. Behoven, inte ekonomin, måste styra hur verksamheterna läggs upp, säger Gunilla Ryd.

Vad tror du om möjligheterna att lämna NPM bakom oss?

– Problemet är väl vad vi gör med den stora tjänstemannakår som gjort karriär inom systemet. Den som fått makten lämnar ogärna ifrån sig den. Det krävs också politisk vilja att släppa till mer resurser och anställa fler inom vården, säger Gunilla Ryd.

Från regelstyrning till budgetmål

Inspirationen till New Public Management (NPM) kom från Ronald Reagans USA och Margaret Thatchers Storbritannien på 1980-talet.

Verksamheterna skulle marknadsanpassas genom att gå från regelstyrning till budgetmål.

Rapporten ”Vi räknar minuter, vi räknar pinnar ... Till vems nytta?” har sammanställts av Gunilla Ryd och Kerstin Eldh på uppdrag av nätverket Gemensam välfärd.