Inrikes.

2020-05-11 15:18
Regeringen har bestämt att tre miljarder ska fördelas bland landets kollektivtrafikbolag. Foto: TT
Regeringen har bestämt att tre miljarder ska fördelas bland landets kollektivtrafikbolag.
Puffetikett
Dagens ETC

Miljarder i krisstöd till kollektivtrafiken: ”Välkommet”

Kollektivtrafiken lider av minskade biljettintäkter  i coronakrisens spår. Nu skjuter regeringen till tre miljarder till landets kollektivtrafikbolag, för att möta nedgången.

För att minska smittspridningen rekommenderas människor att jobba hemifrån och undvika resor i kollektivtrafiken om det är möjligt. Samtidigt finns det de som måste använda kollektivtrafiken för att ta sig till jobbet och för deras skull har regeringen uppmanat landets kollektivtrafikaktörer att hålla trafiken på normalnivåer. Landets kollektivtrafikbolag har brottats med en situation där de varit tvungna att fortsätta köra sin trafik samtidift som intäkterna minskar.

– Det är väldigt viktigt att kollektivtrafiken fortsätter att rulla, för alla de som är beroende av att ta sig till jobbet och för att vårt samhälle ska fortsätta fungera. Alla kan inte jobba på distans, de behöver kunna ta sig till jobbet och då är kollektivtrafiken väldigt, väldigt viktig, säger Isabella Lövin, MP, miljö- och klimatminister.

De tre miljarderna som regeringen skjuter till räknas som ett tillfälligt riktat bidrag och fördelas utifrån biljettintäkternas storlek i respektive region. Ansvarig myndighet blir Trafikverket.

Pengarna som regeringen skjuter till är välkomna, tycker Maria Björner Brauer, enhetschef för försäljning och marknad på Västtrafik, bolaget som sköter kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen.

– Det kommer skapa stor trygghet och rädda arbetstillfällen. Det känns bra att vi kan fortsätta på den inslagna vägen mot en större andel hållbart resande, vi behöver den omställningen inför framtiden.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

– Kollektivtrafik är mycket. Det är allt ifrån bussar, tåg och båtar ner till taxi och anropsstyrd trafik. Det finns många människor som är beroende av den, både för resor, men också som inkomst.

Coronakrisen har inneburit att Västtrafik tappar ungefär 150 miljoner kronor i månaden på grund av minskat resande.

– Det är klart att det snabbt kan bli stora belopp. Men vi känner att våra ägare Västra Götalandsregionen står bakom oss, deras inställning är att vi ska köra så mycket kollektivtrafik som vi kan. Det är viktigt inte minst för att minska smittspridningen, att vi har så mycket trafik och gör allt vi kan för att minska trängseln, säger Maria Björner Brauer.

– Men sen är vi en del av samhällsekonomin, regioner och kommuner är hårt drabbade så det är välkommet att staten skjuter till pengar.

Helena Leufstadius, vd för branschorganisationen Svensk kollektivtrafik, tycker att beskedet är positivt men efterlyser samtidigt mer stöd.

– Ett väldigt positivt besked, det ger andrum i nuläget. Men det kommer inte att räcka, säger hon i en kommentar till TT.

Stödpaketet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, L och C.