Inrikes.

2020-11-20 09:30
Sverige är enda landet i Europa som inte har rekommendationer om munskydd. Bild: Erik Simander/TT
Sverige är enda landet i Europa som inte har rekommendationer om munskydd.
Puffetikett
Dagens ETC

Kan munskydd hjälpa mot spridningen av covid-19?

Folkhälsomyndigheten menar fortfarande att det saknas tillräcklig forskning – samtidigt kommer hela tiden nya studier om munskyddens för- och nackdelar.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Forskningen om munskydd har före coronapandemin varit knapp, men allt eftersom månaderna går så har forskare världen över kommit med nya rön. Nu finns det tillräckligt med forskning för att kunna säga att munskydd kan hjälpa mot smittspridning. Det spelar dock roll vilket slags munskydd som används, hur det används, hur länge det används, hur många som använder det och i vilken miljö man befinner sig i.

Forskningsresultaten visar alltså goda resultat när det gäller labbtester, till och med munskydd av tyg kan filtrera viruspartiklar, enligt ny forskning från Karolinska Institutet. Munskydd tros även kunna mildra sjukdomsförlopp vilket en studie med tester på hamstrar kunnat påvisa.

Skyddar i samhället?

Allt mer tyder också på att personer utan symtom kan sprida smittan genom aerosoler snarare än droppar, här argumenterar en del forskare att det kan hjälpa om dessa personer använder munskydd.

Men om munskydd verkligen skyddar i en allmän smitta är svårt att avgöra. Forskningsunderlag bygger främst på observationer. Vad som beror på munskydden och vad som är en effekt av andra restriktiva åtgärder går sällan att urskilja.

Den vetenskapliga tidskriften Nature publicerade 6 oktober en sammanställning där några exempel lyfts fram. Två hårfrisörskor i Missouri, USA, som arbetat med munskydd smittade sina familjer men inte sina kunder. Under Black lives matter bar demonstranterna till stor del mask och en tydlig smittspridning uteblev. En förstudie har också visat att dödligheten är fyra gånger lägre på platser som har obligatorisk användning av munskydd i jämförelse med de som inte har det.

Olika tolkningar

Forskare tolkar dock även resultaten olika. En del menar att dessa exempel är evidens för att munskydd hjälper i allmän smitta medan andra menar att samma exempel visar hur svårt det är att påvisa att det faktiskt var munskydden som skapade den positiva korrelationen.

Forskningen är överens om att munskydd fungerar och bör användas inom sjukvården. I en sammanvägning så stöder internationell forskning även användningen av munskydd som en allmän åtgärd under coronapandemin. WHO har indirekt sagt åt Sverige, som är det enda land utan rekommendationer om munskydd i Europa, att ändra sina direktiv.

Stor studie i Danmark

Men i en färsk studie från Danmark, den största i sitt slag, har hälften av 6 000 medverkande ombetts att använda mask och hälften ombetts att inte göra det. Det kontroversiella resultatet i internationella sammanhang påvisar att munskydd inte skyddar bäraren mot virus i någon väsentlig grad – om inte andra omkring en samtidigt också har munskydd.

Så gör du om du använder munskydd

Inspektera munskyddet för skador, använd inte ett skydd som använts tidigare.

Se till att munskyddet täcker mun, näsa och haka och sitter tätt.

Rör inte ansiktet eller skyddet med händerna, bara öronloberna eller snörena när du tar på och av.

Tvätta händer om du råkar röra munskyddet och innan du tar på och av munskyddet.

Släng engångsskyddet, helst i soptunna med lock.