Inrikes.

2021-02-17 08:10
Bild: Jessica Gow/TT
Puffetikett
Dagens ETC

”Kan bli aktuellt att stänga ned delar av det svenska samhället”

Regeringen förbereder för utökad nedstängning: ”Påtaglig risk för tredje våg.”


Här kan du se pressträffen


Regeringen förbereder för en utökad nedstängning av det svenska samhället. Det meddelar socialminister Lena Hallengren och kulturminister Amanda Lind vid en pressträff på onsdagsförmiddagen.

– Situationen är fortfarande allvarlig, och det finns en påtaglig risk för en tredje våg av smittspridning. Det kan bli aktuellt att stänga ner delar av det svenska samhället, säger Lena Hallengren.

Bland annat föreslås en utvidgad nedstängningsförordning som ska göra det möjligt att stänga ned bredare delar av samhället. Här ingår möjligheten att stänga handelsplatser, serviceinrättningar, gym, sport- och badanläggningar, restauranger och lokaler och platser för privata sammankomster.

Regeringen vill också att kommuner ska ges befogenhet att besluta om förbud mot att vistas på platser där det finns en risk för trängsel, ett förbud som ska ge 2 000 kronor i böter för den som bryter mot det.

Allt handlar dock inte om ytterligare begränsningar. Ett förslag som också skickas ut på remiss handlar om differentierade tak utifrån risken för smittspridning, vilket enligt idrotts- och kulturminister Amanda Lind (MP), som också deltog i presskonferensen, möjliggör fortsatt publik verksamhet inom kultur och idrott.

– Detta möjliggör för arrangörer att kunna anordna sammankomster, när det blir olika tak beroende på förutsättningar. Deltagarbegränsningarna ska återspegla smittläget i landet, sade hon.

Exakt vad som kommer att krävas för en eventuell nedstängning av samhället kunde Lena Hallengren däremot inte svara på.

– Det går inte att säga exakt. Jag tänker inte stå och spekulera, vi behöver göra en samlad bedömning. Men en platå och en lätt ökning är inte nog för att stänga ner. När det blir aktuellt kommer vi vara tydliga.