Inrikes.

2020-03-20 11:00
Bild: Shutterstock
Puffetikett
Dagens ETC

Kalmar vill subventionera lunch för elever: ”Hoppas många utnyttjar det”

Kommunens förslag i spåren av coronakrisen – 75 kronor om dagen i lunchpeng till gymnasieelever.

Hur stötta sina medborgare och sin lokala näring? Det har Kalmars kommun funderat på i den rådande coronakrisen.

Bland annat vill den politiska majoriteten införa en subvention av skollunchen för gymnasieelever, motsvarande 75 kronor om dagen som kan användas på lokala restauranger.

Kommunfullmäktiges ordförande Roger Kaliff (S) berättar för Dagens ETC hur en mellanstor kommun kämpar för att överleva viruset.

Varför vill ni subventionera gymnasielevernas lunch?

– Av två skäl. Dels har en del av dem svårt att fixa maten själva. Det vet vi av olika undersökningar att alla inte äter tillräckligt mycket. Så vårt förslag ger dem möjlighet att få i sig ordentlig mat. Dels handlar det också om att ge restauranger som har det svårt nu fler kunder. 

– Vi vet inte hur många som kan tänkas utnyttja möjligheten, men vi hoppas på att många gör det. Och ja, det kan komma att kosta en hel del pengar. Hur mycket får vi se. Och exakt vilken effekt det kommer att få vet vi egentligen inte heller. Det finns ju inga liknande exempel som gör att vi kan förutse effekterna.

Vad mer gör ni för att stötta medborgarna och näringsidkarna?

– Vi har en lång rad åtgärder på många områden, både för medborgarna och för att gynna sysselsättningen för de företag som har det svårt. Vi har till exempel ökat tillgängligheten genom att göra det lättare att parkera i stan.

Vad skulle ni behöva för hjälp från regeringen?

– Först och främst konkreta besked till företag som har det svårt. Tveksamheten gör kanske att oron bland näringsidkarna ökar och det kan leda till att det drabbar dem som jobbar där. Vi behöver helt enkelt insatser som gör att vi kan övervintra det här. Det är jätteviktigt för både besöksnäringen och för andra branscher som kan ha det svårt.