Politik.

2015-10-20 09:06
  • På partistämman i helgen antog Moderaterna ett förslag om att tillfälliga uppehållstillstånd som omprövas vart tredje år ska vara regel.  Bild: Fredrik Karlsson/TT
    På partistämman i helgen antog Moderaterna ett förslag om att tillfälliga uppehållstillstånd som omprövas vart tredje år ska vara regel.
  • Socialdemokraterna anser att permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel, men Stefan Löfvén håller dörren öppen för att diskutera tillfälliga uppehållstillstånd med KD, FP och M. Bild: Maja Suslin/TT
    Socialdemokraterna anser att permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel, men Stefan Löfvén håller dörren öppen för att diskutera tillfälliga uppehållstillstånd med KD, FP och M.
  • C är det enda alli-anspartiet som vill att permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel. Bild: Maja Suslin/TT
    C är det enda alli-anspartiet som vill att permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel.

Jurister sågar tillfälliga uppehållstillstånd

Riksdagspartierna för just nu diskussioner om hur flyktingkrisen ska hanteras. En av de mest brännheta frågorna är den om tillfälliga uppehållstillstånd. Förslaget sågas av migrationsjurister. De menar att det är krångligt, dyrt och hämmar integrationen.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

I dag fortsätter överläggningarna om hur den akuta flyktingkrisen ska hanteras. Partierna inledde diskussionerna i fredags och alla utom SD deltar. En fråga på bordet är M, FP och KD:s förslag om treåriga tillfälliga uppehållstillstånd. Både Stefan Löfvén och Per Bolund (MP) har öppnat för att diskutera den trots att deras partier officiellt har en annan uppfattning. Migrationsjurister som Dagens ETC pratat med är dock kritiska till tillfälliga uppehållstillstånd.

– Tillfälliga uppehållstillstånd för inget gott med sig överhuvudtaget, och det finns ingen som helst anledning att fatta beslut om det. Det är otroligt olyckligt i dessa tider, säger Madelaine Seidlitz, migrations- och folkrättsjurist på Amnesty.

Tillfälligt huvudregel

M, FP och KD vill att tillfälliga uppehållstillstånd ska vara huvudregel, och att de ska omprövas vart tredje år. Finns skyddsbehovet kvar förlängs tillståndet i ytterligare tre år. Stefan Löfvén har sagt att han är villig att diskutera alla förslag men att Socialdemokraterna fortfarande anser att permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel. Ignacio Vita är advokat specialiserad på asyl- och migrationsrätt. Han är mycket kritisk till tillfälliga uppehållstillstånd och menar att de påverkar integrationen negativt eftersom människor aldrig kan vara säkra på om de kan bygga en framtid i Sverige.

– Incitamenten att genomgå utbildningar och andra etableringsinsatser blir mindre. Sedan är frågan om de skulle omfattas av etableringsersättningen. Om inte blir det svårare för människor att integrera sig, säger Ignacio Vita.

Enligt Moderaternas förslag ska ett tillfälligt uppehållstillstånd kunna bli permanent efter tre år om en person deltar i de etableringsaktiviteter som erbjuds och skyddsbehovet kvarstår. Den som har jobb ska också kunna få permanent tillstånd.

– Att låta det permanenta uppehållstillståndet bli beroende av att man har ett arbete skapar utrymme för arbetsgivare att utnyttja människor med tillfälliga uppehållstillstånd. Redan i dag finns ett stort problem med arbetskraftsinvandringsregleringen som leder till att oseriösa arbetsgivare inte behandlar arbetstagare på ett korrekt sätt. Tillfälliga uppehållstillstånd försvagar rättsskyddet för redan utsatta individer och det är inte bra, säger Ignacio Vita.

Ökade kostnader

Både han och Madelaine Seidlitz på Amnesty tror också att tillfälliga uppehållstillstånd skulle öka kostnaderna och administrationsbördan för Migrationsverket.

– De flesta personer som får skydd i Sverige i dag kommer från länder där behovet av skydd inte är tillfälligt utan långvarigt. Det handlar till exempel om Syrien, Afghanistan, Eritrea och Somalia. Sannolikheten är extremt stor att alla de skulle få stanna även om tre år. Detta innebär en helt onödig kostnad för Migrationsverket, säger Madelaine Seidlitz.

Ignacio Vita tror att tillfälliga uppehållstillstånd skulle vara direkt kontraproduktivt och han tror inte det kommer att leda till några så kallade signalpolitiska effekter, alltså att färre människor skulle söka sig till Sverige.

– Jag tror det blir ökade kostnader i den meningen att man måste göra en ny prövning efter tre år. De allra flesta som beviljas uppehållstillstånd kommer från länder med utdragna konflikter. Det stora trycket kommer inte att förändras. Tyskland har tillfälliga uppehållstillstånd och där är trycket fortfarande enormt, säger Ignacio Vita.

Läs vidare på nästa sida