Mat.

2015-10-09 11:59
Stig Orustfjord Bild: Press
Stig Orustfjord

"Inget problem med dubbla uppdrag"

Livsmedelsverkets generaldirektör Stig Orustfjord ser inga problem med att ledamöter i deras expertgrupp för kostråd sitter på dubbla stolar.

– De är inte en del av myndigheten, de är ett bollplank, säger Stig Orustfjord.

Expertgruppen ger råd i frågor om matvanor och hälsa. Det är Livsmedelsverket som utser ledamöterna.

– Vi väljer vilka vi vill höra fortlöpande och systematiskt och lyssnar på deras synpunkter, men de är inte en del av myndigheten. De fattar inga beslut, säger Stig Orustfjord.

Ser du något problem med att ledamöter samtidigt ger råd till er och till industrin, via bland annat Swedish Nutrition Foundation (SNF) som finansieras av livsmedelsjättar?

– Vi är medvetna om det, men ska du prata med folk som inte har kopplingar till industrin så finns det ingen att prata med. Man får väga in om det finns andra intressen. Jag ser inget större problem med det, säger Stig Orustfjord.

Han har inte heller någon åsikt om att forskningen som ligger till grund för De nordiska näringsrekommendationerna (NNR) granskas av forskare som också har uppdrag för organisationer som finansieras av livsmedelsjättarna.

– De nordiska näringsrekommendationerna tas fram på uppdrag av Nordiska ministerrådet, inte av oss, säger han.

Han tillägger att NNR stämmer väl överens med EFSA:s (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) rekommendationer.

Det kanske inte är så konstigt, med tanke på att många EFSA-ledamöter är aktivt involverade i exempelvis lobbyorganisationens ILSI:s arbete?

– Det känner jag inte till, däremot tycker jag att EFSA när de presenterar sina rekommendationer är öppna och låter alla lämna synpunkter. Det finns alltid en rädsla för beroendeförhållanden i forskning, men min uppfattning är att det numera råder stor konsensus inom forskningen om kost och hälsa, säger Stig Orustfjord.