Inrikes.

2020-04-22 09:10
Enligt Folkhälsomyndighetens senaste veckorapport har endast en procent av de som intensivvårdats för viruset i Sverige varit gravida. Men myndigheten råder ändå dessa kvinnor att vidta ”försiktighetsåtgärder mot smitta”.   Bild: Lise Åserud/NTB scanpix/TT
Enligt Folkhälsomyndighetens senaste veckorapport har endast en procent av de som intensivvårdats för viruset i Sverige varit gravida. Men myndigheten råder ändå dessa kvinnor att vidta ”försiktighetsåtgärder mot smitta”.
Puffetikett
Dagens ETC

Hur farlig är coronasmittan för gravida? Överläkaren svarar

Hur farligt är det att få covid-19 om man är gravid? Dagens ETC bad överläkaren Karin Pettersson från Karolinska Universitetssjukhuset att reda ut saken.

Dagens ETC rapporterade förra veckan om en gravid kvinna i Sverige som avlidit i covid-19. Men hur orolig ska man vara för att smittas av covid-19 om man är gravid?

– Allt det som publicerats hittills talar för att det inte finns en överrisk att bli allvarligt sjuk i covid-19 jämfört med om man inte är gravid och tillhör samma åldersgrupp, säger docent och överläkare Karin Pettersson på Karolinska Universitetssjukhuset, till Dagens ETC.

Hon har, tillsammans med kollegor, sammanställt all forskning som finns om covid-19 vid graviditet och förlossning för Kunskapscentrum för infektioner under graviditet (INFPREG), som vänder sig till sjukvårdspersonal och allmänheten.

– Samtidigt vill vi ju verkligen vara säkra på att det är så här. Därför har vi på Karolinska Universitetssjukhuset själva gjort en sammanställning av alla svenska fall och vi ska titta på om det är några speciella grupper av gravida som blir lite sjukare än de andra.

– Precis som när det gäller människor som inte är gravida, är det möjligt att kvinnor med högt BMI (som alltså har övervikt eller fetma), högt blodtryck eller diabetes riskerar att bli sjukare vid graviditet.

Skonsammare än sars

Varför den gravida kvinnan som Dagens ETC rapporterade om dog i covid-19, det menar Karin Pettersson är svårt att slå fast utan att ha mer information om hennes fall.

– Men covid-19 leder till en klart högre risk att få propp i lungorna, så att det är möjligt att hon dog av det. Alla som vårdas på intensivvårdsavdelningarna i Sverige för covid-19 får blodförtunnande medicin.

– Jag kan förstås inte säga att covid-19 inte kan leda till död hos gravida, men det verkar inte alls vara lika allvarligt som mers och sars.

Dessa två coronavirus, som är besläktade med covid-19, har förknippats med graviditetskomplikationer och risk för död hos den gravida kvinnan och fostret. Men i de studier som finns om covid-19 noterar man inte en sådan risk.

”Försiktighetsåtgärder”

Socialstyrelsens räknar inte gravida till riskgrupperna som löper störst risk för svårt sjukdomsförlopp vid covid-19. Enligt Folkhälsomyndighetens senaste veckorapport om covid-19 har endast en procent av de som intensivvårdats för viruset i Sverige varit gravida. Men myndigheten råder ändå dessa kvinnor att vidta ”försiktighetsåtgärder mot smitta”, på grund av att gravida löper en högre risk för att bli allvarligt sjuka om de får lunginflammation i slutet av graviditeten.

– Då är livmodern jättestor och trycker mot lungorna. Får man lunginflammation på det så finns det en risk att man blir sämre än om man inte hade varit gravid. Så jag tycker att det är bra att Folkhälsomyndigheten har skrivit så. För det är möjligt att coronaviruset kan bete sig likadant som vid en influensainfektion. När det gäller influensa jobbar vi aktivt för att gravida kvinnor ska vaccinera sig.

– När man är höggravid och snart ska föda då är det naturligtvis enormt jobbigt om man dessutom är högfebril och hostar jättemycket.

Därför råder Karin Petterson gravida att var noggranna med social distansiering och noggrann handtvätt.

Immunförsvaret brukar normalt sett sänkas hos kvinnan vid graviditet?

– Ja, men trots det så klarar man av de flesta infektioner alldeles utmärkt på samma sätt som när man inte är gravid. Så vi ser inte att gravida generellt sett blir så supermycket sjukare.

Finns det belägg för överföring av coronavirus till fostret?

– Nej, det gör det inte. Det finns några fall beskrivna där man med provtagning tycker att man har anledning att misstänka att en överföring skett innan förlossningen börjat, men det är så otroligt få fall. Tittar vi på Stockholmsmaterialet, så har vi inget smittat barn. Enligt det vi vet i dag så sker den stora smittöverföringen efter för­lossningen.

Intensivvårdade med bekräftad covid-19

Andel av de intensivvårdade patienterna i Sverige per medicinsk riskgrupp.

Högt blodtryck: 36 procent

Diabetes: 26 procent

Kronisk hjärt-/lungsjukdom: 24 procent

Nedsatt immunförsvar: 6 procent

Extrem fetma (BMI>40): 6 procent

Kronisk njursvikt: 4 procent

Neuromuskulära tillstånd: 1 procent

Graviditet: 1 procent

Källa: Folkhälsomyndigheten. ”Veckorapport om covid-19, vecka 15”.

Socialstyrelsens riskgrupper för personer som löper störst risk att bli allvarligt sjuka av covid-19

1. 70 år och äldre.

2. Aktiv cancersjukdom.

3. Pågående eller nyligen avslutad behandling för cancersjukdom (utom hormonell adjuvant behandling).

4. Samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom, högt blodtryck, diabetes med komplikationer, kronisk njursjukdom och njursvikt, kronisk lungsjukdom (annan än astma) eller kronisk leversjukdom.

5. Fetma (BMI 40 och däröver).

6. Neuromuskulär sjukdom (ex. Parkinson, MS, ALS).

7. Intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning.

8. Annat allvarligt hälsotillstånd som innebär ökad mottaglighet för Sars-CoV-2 och risk för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19.