Intervju.

2015-11-04 14:00
”De barn som inte får stanna i Sverige, som går en väldigt oviss framtid till mötes, med väldigt lite resurser och stöd runt omkring sig, de har vi jobbat mycket med”, säger Elin Wernquist, generalsekreterare för barnrättsorganisation Barnrättsbyrån. Bild: Press
”De barn som inte får stanna i Sverige, som går en väldigt oviss framtid till mötes, med väldigt lite resurser och stöd runt omkring sig, de har vi jobbat mycket med”, säger Elin Wernquist, generalsekreterare för barnrättsorganisation Barnrättsbyrån.

Hon vill utjämna maktbalansen mellan barn och vuxna

Elin Wernquist har arbetat med utsatta barn i ett decennium och idag är hon generalsekreterare för barnrättsorganisationen Barnrättsbyrån, som ger barn och unga stöd när de behöver hjälp i sina förhållanden till myndigheter. I veckan får organisationen Child 10-priset.
– Det betyder jättemycket, inte minst som moraliskt stöd, säger hon.

Dagens ETC möter Elin Wernquist i Barnrättsbyråns nya kontor på Södermalm i Stockholm. Lokalen är ganska stor och väggarna i rummet där vi sätter oss är täckta av listor på saker som ska göras – från valberedning och rekrytering till fixa köket. Det är bara sedan i mars som Barnrättsbyrån, tidigare en del av Ersta diakoni, står på egna ben.

– Du ser här på väggen, det är ganska mycket att göra! Vi är väldigt angelägna om att kunna skapa en god grund för att den här organisationen ska kunna växa, så vi måste göra allting ordentligt från början.

Organisationen finns till för att stötta barn och unga som inte får sina rättigheter tillgodosedda, som kanske har vänt sig till de instanser som ska hjälpa dem, men inte har fått det stöd de har rätt till, berättar Elin Wernquist.

– Sedan är det rätt krångligt även för vuxna att veta vad man har för rättigheter och vart man ska vända sig och då är det ju ännu krångligare för ett barn, eftersom de system vi har är gjorda av vuxna för vuxna. Så vi hjälper till att göra det enklare utifrån ett barns perspektiv.

Vilka barn arbetar ni med?

– Vi jobbar med alla barn och unga upp till 21 år som på något sätt har bekymmer med sina rättigheter, att få den hjälp de har rätt till. Det kan egentligen vara vad som helst som barn och unga kommer hit med, men vi når en väldigt utsatt grupp. Många barn som är placerade eller vill bli placerade eller är i andra osäkra boendesituationer.

Trots att Barnrättsbyrån inte har funnits som egen organisation länge har Elin Wernquist fått flera priser för sitt arbete med att bygga upp verksamheten, från början hos Ersta diakoni för fem år sedan. I veckan delas också Child 10-priset ut till Elin Wernquist och organisationen.

– Det betyder att vi är rätt ute, att vi har en idé som inte bara vi och ungarna som kommer hit tycker är bra.

Läs vidare på nästa sida