Valet 2018.

2018-03-22 10:15

Här är partiernas pensionspolitik

S vill avskaffa pensionärsskatten och M tycker att vi ska jobba längre. MP kräver höjd pension för kvinnor och KD föreslår att makar delar på intjänad pension.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

S vill avskaffa pensionärsskatten

Socialdemokraterna:

Redan inför valet 2014 betonade Stefan Löfven att Socialdemokraterna vill sänka skatten för pensionärer, så att den inte är högre än skatten på arbete. Efter en uppgörelse med V meddelade S i sin höstbudget att de dubblar satsningen på sänkt skatt, från 2,2 miljarder till 4,4 miljarder. Målet är att pensionärsskatten är helt avskaffad till 2020. S vill också:


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Beslutade i sin senaste höstbudget att höja taket för bostadstillägget från 5 000 till 5 600 kronor. Förändringen började gälla från 1 januari i år.

Se över grundskyddet (garantipension och bostadstillägg) för att förbättra för den som har en låg pension.

Förändra premiepensionssystemet.

M vill uppmuntra till att jobba längre

Moderaterna:

Vill också de sänka skatten för pensionärer (med drygt 4 miljarder per år fram till 2020), och betonar precis som L att det ska löna sig att arbeta längre. Ulf Kristersson har bland annat sagt att äldre får vara beredda att skola om sig för att kunna arbeta längre. M vill också:

Att det förhöjda jobbskatteavdraget för äldre ska börja gälla från 64 års ålder.

Sänka skatten för pensionärer genom att det förhöjda grundavdraget för personer som fyllt 65 år förstärks.

Samma kvalificeringsregler till garantipensionen ska gälla för alla.

Erfarna medarbetare som vill fortsätta bidra på arbetsmarknaden ska uppmuntras att göra det.

SD röstade emot sin egen politik

Sverigedemokraterna:

2014 gick SD bland annat till val på sänkt skatt för pensionärer. Därefter har de dock röstat nej till just det. I höstens budgetmotion lovar de återigen sänkt skatt för pensionärer - hela skillnaden mellan skatt på lön och pension ska avskaffas i ett steg. SD vill också:

Höja garantipensionen med minst tio procent, eller ungefär 800 kronor i månaden.

Höja bostadstillägget med 1 000 kronor i månaden.

Sänka högkostnadsskyddet för vård och medicin.

MP kräver höjd pension för kvinnor

Miljöpartiet:

Har varit skeptiska till pensionssystemet, vilket fick Alliansen att vilja lämna Pensionsgruppen när S meddelade att också MP skulle ingå i gruppen 2014. Nu står de dock bakom Pensionsgruppens uppgörelse, men poängterar fortfarande att systemet inte är ”rättvist och långsiktigt hållbart”. MP vill:

Ha en mer flexibel pensionsålder. Lägsta åldern ska fortsätta vara 61 år, men de som vill ska kunna jobba kvar längre.

Pensionspengarna ska placeras på ett etiskt och miljömässigt hållbart sätt.

Systemet med premiepensioner bör göras om, med färre fonder.

Vill se jämställda löner, ökad rätt till heltid och att föräldraledigheten delas lika. Därmed ska kvinnors pension höjas.

KD föreslår att makar delar på intjänad pension

Kristdemokraterna:

Ebba Busch Thor har försökt få KD till partiet som för pensionärernas talan. De vill dock ha kvar dagens pensionssystem, men vill precis som övriga partier sänka skatten för pensionärer så att den är i nivå med löntagarnas. KD vill också:

Införa dubbelt jobbskatteavdrag från 64 års ålder.

Sänkt löneskatt för seniorernas arbetsgivare.

Den totala intjänade premiepensionen bör fördelas lika mellan makar som har gemensamma barn under tolv år (om makarna själva inte begär annat), för att kompensera kvinnorna som oftast har haft lägre lön och arbetat mer deltid.

Höjt bostadstillägg.

V vill avskaffa ”orättvist system”

Vänsterpartiet:

Jonas Sjöstedt riktade stark kritik mot Pensionsgruppens uppgörelse, framför allt på grund av den höjda pensionsåldern som han menar kommer öka ojämlikheten - alla kommer inte att orka jobba så länge. V vill reformera hela pensionssystemet och bland annat avskaffa premiepensionssystemet. V vill också:

Avskaffa den så kallade bromsen.

Höja garantipensionen och höja taket i bostadstillägget.

Förbättra kvinnors pension genom jämställdhetsåtgärder som till exempel individualiserad föräldraförsäkring.

Vill upplösa Pensionsgruppen.

L starkast förespråkare för höjd pensionsålder

Liberalerna:

Liberalerna har varit de starkaste förespråkarna för höjd pensionsålder. De menar också att bostadstillägget bör höjas för att de med lägst inkomst ska få det bättre, och menar att det är en mer effektiv åtgärd än att höja garantipensionen. Poängterar att det ska löna sig att arbeta efter 65 år. L vill också:

Sänka skatten för pensionärer.

Rätten att jobba kvar ska höjas till 71 år.

Pensionsåldern bör på sikt knytas till medellivslängdens utveckling.

Den som arbetar efter 65 år bör betala lägre skatt.

C kräver att pensionsålder anpassas till livslängd

Centerpartiet:

Betonar i sin budgetmotion från i höstas att de pensionärer som har det sämst måste få mer. Bland annat ska skatten sänkas allra mest för dem med lägst pension, och de vill höja garantipensionen med 1 200 kronor om året. C vill också:

Införa en riktålder för pensionen som följer medellivslängden i Sverige.

Att också tjänstepensionerna anpassas till en allt högre medelålder.

Höja LAS-åldern, den som vill ska ha rätt att arbeta längre än i dag.

Införa sänkta arbetsgivaravgifter och dubbla jobbskatteavdrag för personer över 64 år.

Fi vill sänka antalet intjänandeår

Feministiskt initiativ:

Fi vill precis som V reformera pensionssystemet och avskaffa PPM. Fi:s förslag är att beräkningsgrunderna för pension ändras till ett förmånsbaserat system så att ersättningen i den allmänna pensionen baseras på de 20 bästa yrkesåren. Det skulle framför allt leda till högre pensioner för kvinnor som ofta har deltidsarbetet under en period i livet. Fi vill också:

Den som vill ska kunna arbeta till 70 år, och uttaget av tjänstepension höjs till 67 år medan uttaget för inkomstpension ändras till 62 år.

Sänka skatten för pensionärer.

Höja garantipensionen till 12 000 kronor i månaden.

Avskaffa Pensionsgruppen.