Dagens ETC granskar.

2021-04-25 19:05
  • Bild: SVT Grafik: ETC
  • Grafik: ETC
Puffetikett
Dagens ETC

Här är frågorna som dominerar stort i Agenda

Varje söndag har många åsikter om vad SVT:s fördjupande Agenda väljer att fokusera på. Men hur ser det ut över tid? Dagens ETC granskar det bärande innehållet i 100 senaste programmen. Absolut vanligast är brott och migration. Frågor som även blir allt viktigare för väljarna. Men hur påverkas de av mediernas värdering?

– Agenda är ett inflytelserikt program och kan bidra till samhällsbilden, säger professor Lars Nord.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per månad

Från

39 kr

Beställ här!

Beställ senast söndag 24 okt så får du en hel månad för bara 39 kr.

Betala per år

Från

1500 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per år. Avsluta när du vill.

Tidigare anställda och debattörer har gång på gång riktat kritik mot att SVT:s program Agenda ofta lägger fokus på frågor som handlar om invandring och brottslighet. I höstas lämnade journalisten Christian Catomeris programmet efter att redaktionen använde exemplet "trettonårige Hassan" i en diskussion om kriminalitet.

– Det var en droppe som fick en välfylld bägare att rinna över och som har att göra med en längre diskussion bakåt i tiden om hur redaktionen har tacklat frågor om invandring, invandrare och minoriteter, sa han då till Dagens ETC.

Bilden av att invandring och kriminalitet sticker ut vad gäller frekvens är korrekt.

Dagens ETC har undersökt diskussionsämnena för de senaste 100 avsnitten genom att katalogisera Agendas egna programbeskrivningar.

Inte mycket om skolan

I hela 35 avsnitt diskuteras kriminalitet, varav 15 avsnitt diskuterar gängkriminalitet, och i 30 avsnitt diskuteras migration och integration.

Dessa ämnen sammanfaller även med vad väljarna till höger – M, KD och SD – anser vara de viktigaste politiska frågorna, enligt Novus senaste opinionsundersökning. För väljarna hos V, MP, S, L och C är klimat en av de viktigaste frågorna. Den syns i 21 avsnitt av 100. Frågor som bostad, kultur, jämställdhet och skola diskuteras däremot i sex eller färre avsnitt.

Enligt Lars Nord, professor i politisk kommunikation och journalistik på Mittuniversitetet i Sundsvall, finns det ett tydligt samband mellan vad medierna presenterar och vad människor uppfattar som de viktigaste frågorna.

– Det är bekräftat av många studier. Bevakningen kan också gynna politiska partier som står olika starka i olika frågor. Socialdemokraterna är starkare i en del sociala frågor medan Sverigedemokraterna exempelvis är starkare i migration och integration. Agenda är ett inflytelserikt program och kan bidra till samhällsbilden.

Vill bli kvitt vänsterstämpel?

Förra helgen skrev Anders Lindberg en ledare på Aftonbladet där han framför hypotesen att SVT under lång tid kritiserats för att vara vänsterkramare och för att balansera det kliver man nu långt åt höger. Men en sådan analys är att dra på för stora växlar, anser Lars Nord:

– Det kan säkert diskuteras internt men att det skulle vara en sammanhållen strategi för nyhets- och samhällsprogram att vara mindre kritisk mot högersynpunkter tror jag inte det finns belägg för. Förtroendet för SVT och SR är fortsatt högt men polariserat, så skulle man försöka gå de 20 procent som inte har förtroende till mötes skulle man rasera förtroendet hos de andra 80 procenten. Nyttokalkylen visar att man skulle förlora mycket på att göra det.

Brottslighet bekymrar fler

Ulrika Andersson, forskare på Som-institutet vid Göteborgs universitet, tror att allmänhetens viktigaste frågor är bredare än vad som tas upp på Agenda även om det finns en viss korrelation.

– I den senaste undersökningen som vi gjorde låg lag och ordning näst högst upp när vi frågade om vilket det största samhällsproblemet var. Så högt har den frågan inte legat tidigare. Brottslighet och klimat är också viktiga frågor för väljarna och sedan 2015 har migration och integrationsfrågan legat i topp som största samhällsproblemet tillsammans med sjukvård. Men skola och utbildning ligger också i topp fem.

Hon håller med Lars Nord om att medierna påverkar väljarna och har ett färskt exempel på det.

– I höstas fanns ett fönster i mediebevakningen efter pandemin där gängbrottslighet kom upp på dagordningen igen. Det syns i svaren på våra enkäter, för sett på året som helhet borde det inte hamna lika högt på agendan. Det finns en symbios i att det man hör i medier kan man uppfatta som viktigt om man hör mycket om det, samtidigt som andra frågor inte hörs lika mycket i Agenda och motsvarande samhällsprogram.

Varför nyhetsprogram som Agenda fokuserar så mycket på migration kan delvis förklaras med att det kom många asylsökande till Sverige 2015, säger Ulrika Andersson. Men gängkriminalitet är mindre logiskt.

– Det är klart det är ett samhällsproblem men de flesta saknar erfarenhet av det medan de har erfarenheter av att det till exempel är svårt att få tid på vårdcentraler. Ändå lyfts brottsligheten fram så mycket i medier.

SVT: Pandemin dominerar

Michael Kucera, programchef för SVT och ansvarig utgivare för Agenda menar att programbeskrivningarna inte ger en fullvärdig bild om vad som diskuteras på Agenda och att metoden som Dagens ETC använt därför har brister.

”Programmen består ju av flera ämnen än ett och våra egna mätningar visar att programmets ämnen under perioden i knappt sju procent handlat om migration/integration och i knappt tio procent om kriminalitet. Det senaste året har helt dominerats av pandemin och inte minst sjukvården har varit i fokus. Det handlar om långt fler än de 13 tillfällen som Dagens ETC redovisar”, skriver han i ett mejl till Dagens ETC.

”Vår uppgift är att spegla den politiska diskussionen under veckan. Vår journalistik tar upp ämnen där partier och ideologier skiljer sig tydligt åt och där den politiska diskussionen är som mest intensiv. Vi kan i bästa fall göra det tydligt för tittarna hur det politiska landskapet ser ut och förändras.

Klein: ”Inte så förvånad”

Helle Klein, chefredaktör på Dagens Arbete, kommenterar uppgifterna om Agenda som Dagens ETC tagit fram:

– Jag är inte så förvånad. Tyvärr speglar det både den mediala vindkantringen och den politiska där de senaste årens samhällsdebatt alltför mycket har haft fokus på migration, brott och straff, klassiska högerfrågor. Som chefredaktör för en tidning som granskar arbetslivet har jag många gånger tänkt att det är märkligt att det faktum att det dör fler på jobbet under ett år än som skjuts i gängskjutningar men ändå diskuteras aldrig de usla arbetsmiljöerna i ett program som Agenda.

 

Grafik: ETC

Agendas ämnen – 100 senaste programmen

Kriminalitet och säkerhetspolitik (34 varav 14 om gängkriminalitet)
2 Migration/Integration (30)   
3 Sjukvård (24 varav 18 om pandemin)
4 Regeringsbildningen (23)
5 Pandemin om nedstängning och ekonomiskt stöd (23)
6 Klimat (21)
7 Landets ekonomi (18)
8 Arbetslöshet/Arbetsrätt (9)
9 Jämställdhet (7 varav 1 om hbtq-fråga)
10 Skola (6)
11 Äldreomsorg (5 varav alla under pandemin)
12 Internet/desinformation (6)
13 Bostad (2)
14 Kultur (1)

Källa: Agendas egen programbeskrivning. Flera ämnen avhandlas per avsnitt.

13 av 100 program ägnas åt sjukvården, den frågan som är viktigaste för svenska folkett. Räknar man in diskussioner om generell smittspridning under pandemin till kategorin ökar det till 24 avsnitt. Endast åtta avsnitt handlar om sjukvård utanför pandemin.