Narkotika.

2015-08-25 15:00
Folkhälsominister Gabriel Wikström (S). Bild: Jonas Ekströmer/TT
Folkhälsominister Gabriel Wikström (S).

Frågorna folkhälsominister Wikström inte vill svara på

Efter Dagens ETC:s reportage om den svenska narkotikapolitiken svarar nu folkhälsominister Gabriel Wikström (S) på en del av våra frågor om regeringens målsättningar. Men han ville inte besvara den brännheta frågan om legalisering av vissa droger.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Läs också: "Svensk narkotikapolitik är ett stort misslyckande" och "Samhället måste lyssna mer på oss brukare"

I måndags (se länkarna ovan) rapporterade vi om kritiken mot den svenska narkotikapolitiken. Under 2014 har antalet narkotikarelaterade dödsfall ökat med 30 procent och röster höjs nu för en politisk kursändring.

Dagens ETC har under förra veckan sökt ansvarig minister, Gabriel Wikström. Nu har han till slut svarat via mejl – någon regelrätt intervju blev det aldrig tal om.

Hur ser regeringen på de höga narkotikarelaterade dödstalen?

– Detta är allvarligt och ett område som länge har varit eftersatt.  Den narkotikarelaterade dödligheten har ökat under flera år, och det är viktigt att vi gör allt vi kan för att vända den utvecklingen.

Vilka lösningar ser ni som möjliga att genomföra under mandatperioden för att få ned dödstalen?

– Först och främst behöver vi en bättre kunskap om hur gruppen ser ut och vilka insatser som krävs för att motverka utvecklingen. Vi behöver helt enkelt mer information om både hur och varför så många människor dör av narkotika i Sverige. Vi har redan tagit flera steg i rätt riktning. För att få bättre kunskap om gruppen som dör har socialstyrelsen fått i uppdrag att kartlägga narkotikadödligheten.

Vad hoppas ni att den kartläggningen ska leda till?

– Vi hoppas såklart att kartläggningen ska leda till att vi får bättre kunskap om hur gruppen ser ut och vilka insatser som krävs för att motverka utvecklingen.

Wikström skriver vidare i mejlet att en viktig del är att snabbare och mer effektivt få bort nätdrogerna som flyger under den juridiska radarn. Idag säljs många preparat helt lagligt på nätet på grund av att sammansättningarna inte har hunnit bli narkotikaklassade ännu.

Svenska brukarföreningen gjorde i Dagens ETC klart att de inte ville ha ett narkotikafritt samhälle.

Istället ville de se att politikerna underlättade för droganvändare att få sina droger under säkra omständigheter.

Gabriel Wikström håller med om att till exempel sprututbyte är en viktig smittskyddsåtgärd, men det långsiktiga målet för Sverige skiljer sig från Svenska brukarföreningens.

– Vi ser nu över lagstiftningen för sprututbyte. WHO och Folkhälsomyndigheten är bara några av de som rekommenderar sprututbytesprogram som en effektiv metod för att minska smittspridningen. Sprututbytesverksamhet är även viktig ur andra aspekter eftersom den innehåller bland annat hälsorådgivning, information och erbjudanden om samtalskontakt. Genom att öka tillgängligheten till sprututbytesverksamhet över hela landet skapar vi också möjligheter att möta grupper som tidigare har varit svåra att nå, säger Wikström.

Vad har ni för långsiktig vision angående narkotikafrågan i Sverige?

– Det långsiktiga målet för narkotikapolitiken är ett samhälle fritt från narkotika. Vi behöver fortsätta att arbeta för att så få unga som möjligt använder droger genom en fortsatt restriktiv narkotika­politik.

Frågorna Gabriel Wikström sållade bort

• Gabriel Wikströms pressekreterare hänvisade till möten och tidsbrist som anledningar till att inte svara direkt på Dagens ETC:s frågor. När han väl svarade via mejl sållades vissa frågor ut. Här är några av frågorna som Dagens ETC ville ställa till Folkhälsoministern.

• Vad är din inställning till att legalisera vissa droger?

• Drogproblematiken i Sverige har hittills varit en social fråga, i många andra länder är det en sjukvårdsfråga, är det en modell som ni vill ta efter?

• Fungerar den svenska narkotikapolitiken?