Inrikes.

2020-07-30 12:25
Lena Hallengren, socialminister / Anders Tegnell, statsepidemiolog. Bild: Ali Lorestani/Naina Helén Jåma/TT
Lena Hallengren, socialminister / Anders Tegnell, statsepidemiolog.
Puffetikett
Dagens ETC

Fortsatt uppmaning till hemarbete inför hösten

Här är de senaste beskeden från torsdagens extrainsatta pressträff med regeringen och Folkhälsomyndigheten.


Här kan du se pressträffen


Under torsdagseftermiddagen håller Lena Hallengren, socialminister och Anders Tegnell, statsepidemiolog en extrainsatt pressträff. Socialministern meddelar att regeringen har fattat ytterligare beslut angående resandet i Sverige under pandemin.

Man ger länsstyrelserna i uppdrag att sprida information och kommunicera för att se till att rekommendationer och råd följs.

– Vi vet att det spelar roll. Syftet med uppdraget handlar i grunden om att smittspridningen ska minska, säger Lena Hallengren.

Enligt socialministern finns det hittills en ”variation” i landet kring hur rekommendationerna kring resande har följts under sommaren.

– Det har generellt sett varit bra, men det förekommer undantag. Det har rapporterats om trängsel på badplatser, restauranger och i kollektivtrafiken.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten tar också upp situationen med smittspridningen inför hösten.

– Vad som kommer att hända under hösten är fortfarande oklart, men det troligaste är att vi fortfarande kommer att ha en viss spridning. Därför är det viktigt att ligga kvar med ett antal olika rekommendationer på plats, säger Anders Tegnell.

Bland annat uppmanar man till fortsatt hemarbete för de som kan.

– Vi kommer fortsätta att rekommendera att man arbetar hemma under hösten. Men det här måste fungera både för arbetsgivaren och arbetstagaren. Arbetet måste kunna fortsätta på ett rimligt sätt, säger Anders Tegnell.

”Rekommendationen gäller så länge som de allmänna råden gäller, i nuläget till och med den 31 december 2020”, skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida.

Situationen med trängsel i kollektivtrafiken tas också upp.

– Vi understryker hela tiden vikten av att trängsel ska undvikas. Det gäller dels för de som använder kollektivtrafiken, men också för de aktörer som driver den. Vi har haft långa diskussioner med branschens aktörer och de ska själva ta fram dokument på hur trängsel ska undvikas.