Inrikes.

2021-01-07 16:02
Socialminister Lena Hallengren (S) och näringsminister Ibrahim Baylan (S) presenterar pandemilagstiftningen. Bild: Jonas Ekströmer/TT
Socialminister Lena Hallengren (S) och näringsminister Ibrahim Baylan (S) presenterar pandemilagstiftningen.
Puffetikett
Dagens ETC

Förslagen: Så blir nya pandemilagen

I morgon röstar riksdagen om ett lagförslag som ger regeringen, kommuner och myndigheter ökade befogenheter för att minska smittspridning – och föreslås träda i kraft på söndag. Bland annat kan gym, köpcentrum, djurparker och kollektivtrafiken påverkas.

Covid-19-lagen är en så kallad ramlag, vilket innebär att den är övergripande och ger regering, kommuner och länsstyrelser möjlighet att fatta beslut om begränsningar för att minska smittspridningen. De gäller då direkt, men för att fortsätta gälla behöver regeringen få de nya bestämmelserna godkända av riksdagen inom en vecka.

– Det är en demokratisk kontrollmekanism. I och med den här lagen får regeringen befogenhet att agera, men deras hypotetiska möjlighet att utnyttja det här begränsas, förklarar Henrik Wenander som är professor i statsrätt vid Lunds universitet.

Kan stänga verksamheter

Bland verksamheter som berörs finns gym, sporthallar, butiker och köpcentrum, museum, bibliotek, djurparker och kollektivtrafiken.

– Det har saknats lagstöd som reglerar det här. Vår konstitution bygger på att när myndigheter agerar ska de ha stöd i lagen, framför allt när de begränsar. I den här lagen finns stöd att agera i detalj. De kan utöver att stänga ner verksamheter även införa krav till exempel på avstånd och särskilda öppettider, säger Henrik Wenander.

Om samtliga åtgärder används samtidigt blir resultatet nära en nedstängning, men inte en fullständig.

– De kan inte säga åt folk att stanna hemma eller lägga sig i vad människor gör i sina hem, men regeringen har långt gående befogenheter att vidta åtgärder mot handelsplatser, kollektivtrafik och festlokaler.

Begränsa folksamlingar

Lagen ger också möjlighet att begränsa folksamlingar på allmän plats. Det gäller hur stora sällskap som får samlas, men det föreslås också att regeringen eller en kommun ska kunna införa förbud mot att vistas på en angiven plats.

Förslaget har mött kritik. Från oppositionen handlar det om att det ännu inte är löst vilken rätt till ersättning verksamheter som tvingas stänga ska ha, något regeringen uppger att de kommer hantera eftersom. Från vissa experter är kritiken att lagförslaget kommer för sent.

– Det är sent nu, det här arbetet borde ha inletts tidigare. Pandemin har pågått i ett år, säger Henrik Wenander.

Omröstning om att anta den nya tillfälliga lagen sker idag, fredag. Lagen föreslås träda i kraft den 10 januari och gälla till och med september 2021.