Kommentar.

2018-10-17 13:50
Bild: Anders Wiklund/TT / Dagens ETC
Puffetikett
Dagens ETC

Försäkringskassan lyssnar för mycket på sparkrav

En ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, riktar allvarlig kritik mot Försäkringskassan – för att prioritera lägre sjukpenningtal framför en rättssäker sjukpenninghandläggning.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Idag presenterade ISF en ny rapport om hur regeringens mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar påverkar Försäkringskassans handläggning av sjukpenning. Det är en välkommen analys som riktar allvarlig kritik mot Försäkringskassan.

Rapporten bekräftar en rad av de missförhållanden som Dagens ETC berättat om under året. Och tidigare än så. I en artikel från 2016, när 9,0-målet styrt kassans arbete i något år, kritiserar professor Ruth Mannelqvist i en intervju hur Försäkringskassan ändrar tillämpningen av lagar och regler allt efter tongångarna i Rosenbad.

– Det är inte rättssäkert, konstaterade hon.

Nu säger ISF samma sak.

Men regeringens styrning gav resultat, sjukpenningtalet sjönk och avslagskurvan rakade i höjden. På LO/TCO Rättsskydd arbetade juristerna snart bara med överklaganden från sjuka som fått avslag.

– Att sjukpenningtalet sjunker snabbt beror helt på Försäkringskassans godtyckliga styrning av sjukintygens innehåll, deras märkliga tolkning av rättspraxis och deras egna interna regler som saknar stöd i lag, sa förbundsjuristen Tom Aspengren, till Dagens ETC.

Ironiskt nog fokuserade regleringsbrevet 2016, utom på 9,0-målet, på ökad rättssäkerhet.

Nu kritiserar alltså ISF Försäkringskassans osunda följsamhet. När regeringen skiftar fokus i regleringsbreven följer kassan efter, från generaldirektören ända ner till handläggarna på golvet, enligt rapporten.

För Dagens ETC har handläggare vittnat om hur regeringsdirektivet 9,0 genomsyrade hela arbetet, från internutbildning och morgonmöten till lön och karriärmöjligheter.

– Det sitter i väggarna, och stämningen på jobbet är att avslag är bra, beviljande är dåligt. Det är fult att vara ”snäll”. De som tar ”tuffa” beslut är duktiga, berättade en handläggare.

Att handläggningen ändrats för att möta regeringens krav, utan att det finns stöd för det i lagen är olyckligt, menar Inger Sohlberg, som lett arbetet med ISF:s rapport.

– Vi ser en fara att rättssäkerheten över tid hotas. Det handlar om att vi inte längre kan lita på att vi får tillgång till försäkringen när vi behöver den, säger hon till Ekot.

Problemet är att både regeringen och Försäkringskassan blandat bort sina roller och befogenheter.

Försäkringskassan ska inte vara lyhörda mot regeringen när det gäller hur de tillämpar lagen. Deras arbete ska styras av gällande lagstiftning, lagmotiv och vägledande domar. Så länge lagstiftningen är densamma så ska tillämpningen också vara det. Om regeringen är missnöjd med tillämpningen får de ändra lagen. Och hur Försäkringskassan följer lagen ska kontrolleras av domstolarna - inte av regeringen. Enligt juristerna. Ett absolut villkor för rättssäkerhet är förutsebarhet. Då måste tillämpningen av försäkringen vara stabil över tid. En förutsättning för det är att lagens intentioner styr handläggarnas arbete, konstaterar ISF i sin nya rapport. Äntligen.

Hoppas bara att budskapet går fram – den som blir sjuk måste kunna lita på att försäkringen fungerar på det sätt som lagstiftaren avsett.