Arbete.

2015-10-29 14:00
Bild: Janerik Henriksson/TT

Flera kommuner skrotar delade turer

Flera kommuner har de senaste åren skrotat delade turer inom vårdsektorn. Men utvecklingen går ändå åt fel håll.
– En majoritet av kommunerna har fortfarande kvar delade pass, och det blir allt vanligare, säger Johan Ingelskog på Kommunal.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Några exakta siffror på hur många som arbetar delade turer idag finns inte, men i en studie från Stressforskningsinstitutet 2012 uppskattades siffran till omkring 150 000 löntagare. Fackförbundet Kommunal har under flera år krävt att ofrivilliga delade turer ska tas bort och våren 2013 kom de överens med SKL om att fack och arbetsgivare på det lokala planet ska arbeta för att minimera de delade arbetspassen inom vård och omsorg.

– Flera kommuner har sedan dess tagit beslut i den riktningen, men en majoritet har ännu kvar de delade passen, och det blir allt vanligare, säger Johan Ingelskog, enhetschef för arbetsplats och arbetsrätt vid Kommunal.

Delade turer förekommer särskilt inom äldreomsorgen, där personalbehovet som regel är störst på förmiddagar och kvällar. Upplägget kräver färre personal och blir billigare för arbetsgivaren. Norrköpings kommun valde ändå att skrota de delade passen inom vård och omsorg från och med den 1 mars i år.

– Det var ett snabbt beslut som vi inte hade budget för första året, men vi tror att det höjer vårdkvaliteten för våra brukare och det är det viktiga, säger Magnus Johansson, vård- och omsorgsdirektör i Norrköping.

För nästa år skjuter kommunen till 20 miljoner. Plus de 26 miljoner för ökad grundbemanning inom äldreomsorgen som staten ger ska det gå ihop, tror Magnus Johansson.

En jämställdhetsfråga

I förra veckan klubbade även kommunfullmäktige i Jönköping igenom S-förslaget att skrota delade turer inom äldreomsorgen. Alla allianspartier röstade emot trots att M gick till val 2006 på att ta bort delade turer.

– De var inte beredda att skjuta till de resurser som krävs, men vi måste förbättra arbetsvillkoren om vi ska kunna locka den yngre generationen till vården. Det kommer också att höja kvaliteten inom omsorgen, säger kommunalrådet Ilan De Basso (S) i Jönköping.

Enligt honom är delade turer en viktig jämställdhetsfråga.

– Samhället tvekar alltid när det gäller förbättringar inom kvinnodominerade yrken, men frågor om rimlig arbetsmiljö och bra arbetsvillkor är viktiga både för individen och samhället, säger han.

Det håller Arvo Hellman (S), ordförande för vård- och omsorgsnämnden i Bjuvs kommun, med om. Bjuvs kommun avskaffade delade turer inom äldreomsorgen redan 2008, till en helt överkomlig kostnad.

– Många inom vården här säger att det är det bästa beslutet vi någonsin tagit, säger han.

I Skåne har bara tre  av trettiotre kommuner skrotat delade turer.

– Jag menar att man ska lyssna på personalen. Delade turer är billigare, men det är ingen mänsklig arbetssituation, säger Arvo Hellman.

Alliansen återinför delade turer i Hjo

I Hjo har den alliansstyrda kommunen istället beslutat att återinföra delade turer i hemvården.

– Det påverkar de anställdas fritid och arbetsmiljö negativt. Kommunen borde anställa mer personal istället, säger Charlotte Karlsson, ordförande för Kommunals sektion i Hjo.

Vård- och omsorgschefen i Hjo, Eva Ulfenborg, menar att kommunen inte kan ha personal på plats när brukarna inte behöver dem.

– Det handlar om en delad tur i månaden. Jag har svårt att se att det skulle innebära en kraftigt försämrad arbetsmiljö för personalen, säger hon.

Johan Ingelskog på Kommunal menar att systemet med oavlönade håltimmar mitt på dagen är orimligt år 2015.

– Det förvånar mig att så många kommuner inte kan organisera arbetet bättre, särskilt som det finns ett avtal. Visserligen inte tvingande, men ett bindande handslag, säger han.

Delade turer

• Delade turer innebär i regel arbete på morgonen och sen eftermiddag eller tidig kväll med några lediga timmar mellan, vanligtvis utan ersättning för håltimmarna.

• Enligt en studie från Stressforskningsinstitutet upplevs delade turer som särskilt besvärliga.

• Vanliga konsekvenser av de långa arbetsdagarna är trötthet, stress, sömnsvårigheter samt negativ inverkan på det sociala livet och familjelivet.

• Enligt rapporten Delade turer i välfärdssektorn (Kommunal, 2013) arbetade drygt 100 000 av deras medlemmar delade turer 2013. Bland dem drygt hälften av medlemmarna inom äldreomsorg och trafik.

• Enligt rapporten upplevde endast 10 procent delade turer som något positivt.

• De flesta kommuner som arbetar aktivt för att minimera delade arbetspass är enligt Kommunal vänsterstyrda.