Minuten.

2017-11-29 11:31
  • Alice Bah Kuhnke
    Alice Bah Kuhnke
  • Ulrika Westerlund.
    Ulrika Westerlund.

Ett tredje juridiskt kön – så funkar det

Under måndagen lämnades utredningen ”Transpersoner i Sverige – förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor” till regeringen. I den gavs bland annat förslaget att Sverige bör införa ett tredje juridiskt kön. Vad skulle det innebära?

Ett neutralt personnummer

Ett tredje juridiskt kön skulle betyda att personer som inte identifierar sig som män eller kvinnor, som alltså är vad som kallas icke-binära, skulle få möjlighet att byta till ett könsneutralt personnummer. Något som inte varit möjligt tidigare eftersom den svenska befolkningen får könade personnummer när de föds, antingen som man eller kvinna.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Ett införande av ett tredje juridiskt kön skulle innebära en förändring av det svenska personnummer-systemet.

Tyskland – först i Europa

n Det första landet i Europa att införa ett alternativ till ett juridiskt kön, för en person som varken är man eller kvinna, var Tyskland. Där kan föräldrar vars barn fötts som intersexuellt, med könsdelar som räknas som både manliga och kvinnliga, välja att inte juridiskt bestämma barnets kön.

Flera vinster med ett tredje juridiskt kön

Att införa ett tredje juridiskt kön skulle innebära ett rättsligt erkännande av icke-binära, det vill säga personer som inte identifierar sig som män eller kvinnor. Det skriver utredaren Ulrika Westerlund med flera i en debattartikel i Aftonbladet. De anser att ett tredje juridiskt kön dessutom skulle göra att statistik med kön som bakgrundsvariabel skulle bli mer korrekt eftersom den skulle inkludera icke-binära.

23

... procent. Så många transpersoner i Sverige uppgav i en enkätundersökning gjord år 2012 att de upplevt att de blivit diskriminerade när de behövt visa identitetshandling som visar juridiskt kön det senaste året. Att transpersoner och icke-binära mår psykiskt sämre beläggs i utredningen.

7

…länder i världen har fler än två juridiska kön, med lite olika innebörd. Det är Tyskland, Indien, Australien, Nepal, Sydafrika, Nya Zeeland och Pakistan. I Australien kan personer själva välja ett tredje juridiskt kön senare i livet, där omfattas alltså inte endast barn som föds intersexuella av denna juridiska möjlighet.

3500

Ungefär så många fick under 2015 diagnosen könsdysfori. Det är cirka 0,04 procent av befolkningen. Diagnosen kan ställas när en person upplever att könsidentiteten inte stämmer med det kön som personen tilldelats vid födseln samtidigt som detta skapar lidande för individen. I begreppet könsdysfori inkluderas både binära och icke-binära personer som känner att de har en annan könstillhörighet än den de tilldelats.