Inrikes.

2021-03-17 09:15
  • Anders Herlitz
    Anders Herlitz
Puffetikett
Dagens ETC

Etikforskare: Passen förstärker orättvisor

Om vaccinationspass införs är en sak säker – befintliga orättvisor kommer att förstärkas. Det säger Anders Herlitz, forskare i praktisk filosofi.

”Passen kommer att ärva den typ av orättvisor som finns i vaccinfördelningen”

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Medan delar av världen har kommit långt i vaccineringen, har många länder inte ens börjat vaccinera sin befolkning. Blir vaccinationspass en möjlighet för att kunna resa och leva mer som vanligt innebär det att skillnaderna i hur vi lever våra liv förstärks. Och därmed också ojämlikheten.

– Vi har inte en rättvis vaccinfördelning, och det är en orättvisa som vaccinpassen kommer att ärva. Att den som har vaccinationspass får tillgång till vissa aktiviteter globalt kommer att förstärka orättvisan, säger Anders Herlitz, forskare i praktisk filosofi vid Institutet för framtidsstudier.

Men det betyder inte att vaccinationspass därmed måste vara etiskt oförsvarbart, menar han, utan det avförs av vilken situation samhället befinner sig i.

– Villigheten hos befolkningen att ta vaccin spelar stor roll, likaså hur allvarlig sjukdomssituationen i samhället är.

Kan få fler att vaccinera sig

I ett samhälle där en stor del av befolkningen inte vill ta vaccin är det mer motiverat att införa vaccinationspass än i ett samhället där en stor majoritet vill vaccineras, menar Anders Herlitz. Vaccinationspasset kan då fungera som ett incitament för att få fler att vaccinera sig. I ett samhälle där sjukdomssituationen är väldigt allvarlig kan fördelarna med ett pass också vara större än orättvisorna passen innebär.

– Säg att sjukdomen skulle bli mycket mer dödlig än vad den är idag, att läget är så allvarligt att i princip allt är stängt, då skulle man kunna tänka sig att vaccinationspass kan göra att viss verksamhet ändå kan hållas igång.

Som läget är i världen idag tycker Anders Herlitz att det är svårt att säga om vaccinationspass är etiskt försvarbart eller inte. Däremot menar han att alla länder som funderar på att införa pass också bör vara medvetna om vad det kan få för effekter.

– Det är viktigt att ha med sig att ett system som vilar på brett användande av vaccinpass bär med sig stora risker att öka ojämlikheten. Det går naturligtvis att motarbeta på olika sätt, till exempel genom att säkerställa att grupper som har mindre tillgång till vaccin får bättre tillgång, eller genom att införa undantag för dem som av olika anledningar inte kan vaccineras. Förhoppningsvis kommer det finnas strategier för hur det ska hanteras innan passen införs.

Länder som redan infört särskilda pass

Tillåter resande med bevis för att du haft covid-19 de senaste sex månaderna:

Island

Estland

Tillåter resande som fått två vaccindoser:

Polen

Rumänien

Georgien

Libanon

Israel

Saudiarabien

Tillåter resande från Israel:

Grekland

I mitten av maj kommer vaccinationspass för de som fått två vaccindoser gälla i:

Portugal

Spanien

Grekland

Cypern