INFO OM ETC.

2017-03-16 12:00

ETC-tidningarna når allt fler läsare

Statistiken från 2016 visar att det finns ett stort sug efter oberoende journalistik ur ett rödgrönt, feministiskt perspektiv. Våra tidningar går mot trenden.

Ökande räckvidd

Dagens ETC: + 18 procent
ETC: + 24 procent
Kloka Hem: + 12 procent

Källa: Orvesto konsument 2016 helår. Undersökningen genomfördes under perioden januari–december och totalt var det 39 034 personer som deltog i mätningen. Räckvidd omfattar både analog och digital läsning. ETC mäter i dagsläget Dagens ETC, ETC och Kloka hem.

Ökande upplagor

Dagens ETC: +/- 0 procent
ETC: + 27 procent
ETC Stockholm: + 35 procent
ETC Malmö: +/- 0 procent
ETC Göteborg: + 22 procent
ETC Bergslagen: + 22 procent
ETC Örebro: + 96 procent

Källa: TS, som mäter tidningars upplaga. Statistiken ovan avser förändring 2016. Ett antal tidningar kan inte jämföras med 2015 då de startat nyligen. Det handlar om ETC Uppsala, ETC Umeå, ETC Norrköping, ETC Jönköping och ETC Sundsvall.

Du prenumererar väl på någon av våra tidningar?