Hälsa.

2018-01-02 11:00
Högkänsliga personer beskrivs ofta som extra mottagliga för sin emotionella och fysiska miljö.  Bild: Terje Pedersen/NTB scanpix/TT
Högkänsliga personer beskrivs ofta som extra mottagliga för sin emotionella och fysiska miljö.

Den nya tunna huden

Högkänslighet, eller HSP – Highly Sensitive Person – som det ofta förkortas, är ett begrepp som används allt oftare. Många vittnar om att de äntligen förstår sig själva med hjälp av detta begrepp.

Men samtidigt höjs kritiska röster som menar att det är en icke-diagnos som saknar vetenskapligt stöd.

På hemsidan för Sveriges förening för högkänsliga finns följande beskrivning: ”Högkänsliga personer föds med ett nervsystem som är känsligare än hos genomsnittet och en hjärna som fungerar lite annorlunda än hos andra människor.” Informationen är hämtad från böcker av den nordamerikanska psykologen och forskaren Elaine Aron, som myntade begreppet 1996.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Efter att ha upplevt sig själv som extra känslig ända sedan barndomen ville hon förstå vad det berodde på och gjorde djupintervjuer med personer som hade upplevt samma sak. Utifrån det materialet har hon fortsatt att forska och skrivit en stort antal böcker som behandlar det som hon kallar personlighets-draget högkänslighet.

Att prata om högkänslighet har blivit allt vanligare, både bland psykologer och männ­iskor i allmänhet, och det finns i dag ett stort antal podcasts, Youtube-kanaler, bloggar och böcker som handlar om det. Men flera psykologer och psykiatriker har också framfört kritik mot HSP-teorin. Den norska psykologen och professorn Roger Hagen som är verksam vid Institutt for psykologi vid NTNU i Trondheim är inte imponerad av Elaine Arons forskning.

– En stor del av hennes forskning bygger på ett HSP-test, och bara att basera sin forskning på ett test är skäl nog till att bli misstänksam. Förutom att testet är otillräckligt och dåligt utformat så visar dess påståenden att i princip allt kan relateras till högkänslighet; till exempel ”konst och musik berör mig djupt” eller ”jag är en samvetsgrann person”, säger Roger Hagen.

Risk för självdiagnos

Han menar att HSP-teorin påminner om alternativmedicin eftersom den inte baseras på vetenskaplig evidens, och att det finns en risk att folk ger sig själv den ”diagnosen” fast deras problem kanske i själva verket är något annat.

– En person som läser om HSP kanske kan relatera till de svårigheter som beskrivs och säger ”Ok! Jag är högkänslig”, men egentligen lider personen av en ångestproblematik som måste behandlas. Att många psykologer som tror på HSP-teorin själva upplever att de är högkänsliga gör att de kommer att försöka hitta det hos sina patienter också. Det har alltid funnits känsliga eller tunnhudade människor, högkänslighet är bara en ny term på ett gammalt fenomen, säger Roger Hagen.

Olika ord för samma sak

Den svensk-uruguyanska psykologen, psykoterapeuten och författaren Liria Ortiz, känd från DN, är inte riktigt lika hård i sin kritik.

– Om en patient kommer till mig och säger att den är en HSP-person så ifrågsätter jag inte den termen, utan frågar i stället hur detta tar sig uttryck i patientens vardag. I det kliniska arbetet är det inte så viktigt om vi kallar det högkänslig eller tunnhudad, de är bara olika ord för samma sak, säger hon.

– Faran är om man börjar förklara och rättfärdiga allt utifrån sin högkänslighet, och anpassa sitt liv efter den eller tvinga andra att anpassa sig. En person som till exempel har läst att högkänsliga bör undvika platser med mycket människor kanske stannar hemma oftare och blir isolerad, i stället för att utmana sig själv. Det är inte bra, säger Liria Ortiz.

Högkänslighet

Högkänslighet eller HSP är inte en neuropsykiatrisk diagnos, utan beskrivs som ett personlighetsdrag.

Psykologen Elaine Aron uppskattar att 15-20 procent av världens befolkning är högkänsliga, men det finns i nuläget inget vetenskapligt stöd för den uppskattningen.

Högkänslighet är ett relativt nytt forskningsområde inom psykologi och den första vetenskapliga konferensen om högkänslighet anordnades 2015 i Berlin.