Inrikes.

2020-10-16 10:00
Anställda på Attendo menar att företaget kompenserar minskad beläggning på boenden genom att dra ner på bemanningen – ibland utan att koppla in fackförbund och göra riskbedömningar.  Bild: Henrik Montgomery/TT
Anställda på Attendo menar att företaget kompenserar minskad beläggning på boenden genom att dra ner på bemanningen – ibland utan att koppla in fackförbund och göra riskbedömningar.
Puffetikett
ETC Göteborg

Attendo skär ner mitt i pandemin – personal vittnar om ohållbar situation

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på ETC Göteborg!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Företaget: Vi delar inte bilden

Företaget delar inte bilden som de anställda ger. Attendo har en platt organisation och stor transparens, enligt presschefen.

ETC Göteborg kontaktar Attendo för en intervju. De vill absolut inte svara på några frågor på telefon, men tar emot dem per mejl.

En fråga gäller beläggningen, alltså att de har tomma rum, och hur de hanterar det.

”I efterspelet av corona-pandemin har många personer valt att vänta med att flytta in till särskilt boende, inte minst med tanke på det tidigare besöksstoppet. Det har påverkat alla utförare. Som börsnoterat företag rapporterar vi beläggning i kvartalsrapporten för hela bolaget” skriver presschef Makan Afshinnejad i svaret vi får.

”Bemanning efter avtal”

Vi skickar också frågor om krympt personalstyrka, omfattande stress, oro för säkerheten och följder för de äldre.

Hur försvarar ni den här situationen?

”Vi bedriver en god och trygg omsorg på våra verksamheter och vi följer de avtal vi har med våra beställare avseende bemanning. Vi har stort fokus på arbetsmiljö och delar inte den bild du ger. Bemanningen är anpassad efter behov och efter avtal”.

Vi vill också veta varför facket inte underrättats eller riskbedömningar gjorts. På detta svarar Attendo egentligen inte direkt, men skriver att de har en löpande dialog med facket angående anställningar och eventuella neddragningar. De menar också att de är noga med att informera anställda om skyldigheten att göra anmälningar enligt Lex Sarah och Lex Maria.

Svårt hitta personal

Vi ställer också frågor om kompetens, att avdelningar saknar personal med delegering och om språkkunskaper så bristande att det kan bli en säkerhetsrisk.

Makan Afshinnejad svarar att det är ”en utmaning i vissa geografiska områden att hitta personal som har goda språkkunskaper i svenska. Det problemet tror jag vi delar med hela branschen”, samt att företaget tycker att det är viktigt att personalen har rätt kompetens.

Han menar också att ”Vi vill säkerställa att alla är trygga i sitt uppdrag och då kan det ibland gå längre tid i individuell kompetensförsörjning innan alla delegeringar är på plats” samt att sjuksköterskor och verksamhetsansvariga planerar så att verksamheten sköts patientsäkert.

Anställda har berättat för oss att Attendo agerat internt på rapporterna om tystnadskultur, men när vi frågar vad de gjort åt problemet får vi ett frågande svar.

”Attendo strävar efter att vara ett öppet och transparent företag. Det finns ingen på central nivå inom vare sig Kommunal eller andra fackförbund som hävdat motsatsen. Ej heller har någon av de fackliga i styrelsen tagit upp denna fråga. Att en enskild fackrepresentant har en avvikande åsikt tar vi på allvar och ska lyssna till, men det är inget som beskriver Attendo som företag”.

Anställda vittnar nu om att chefer hotar med avsked eller neddragna pass, samt dålig psykosocial arbetsmiljö på grund av chefskap. Kommentar till det?

”Att lyssna på våra medarbetare är helt avgörande för att vi ska kunna förbättra oss. Attendo har en platt organisation där det är lätt att ta kontakt med chefer vid missnöje. Vi har månadsvisa avdelningsmöten där medarbetare kan ta upp frågor. Om en anställd inte vill ta upp en fråga med den närmaste chefen kan man vända sig till HR eller regionchefen. Vi har också en visselblåsartjänst för anställda att helt anonymt kunna rapportera in missförhållanden”.

”Uppfyller krav”

Vidare svarar Attendo att de rekryterar chefer med högskoleutbildning riktad mot vård- och omsorg och att de ”Alla uppfyller de krav som IVO ställer krav på chefer inom omsorgen. Till skillnad från kommunala boenden så måste alla chefer godkännas av IVO”.

Följer ni upp varför personal väljer att sluta?

”Vi har avslutssamtal hos oss där vi försöker fånga upp anledningar till varför man väljer att gå vidare. Många av våra chefer har jobbat i väldigt många år och det ser vi som positivt”.