Trafficking.

2016-02-08 08:57

Anmälningarna ökar – men ingen fälls för människohandel

Antalet anmälningar om människohandel nära på fördubblades 2015 jämfört med föregående år. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet. Trots det har antalet fällande domar för trafficking minskat och förra året dömdes inte en enda person för trafficking.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0

Läs också: Trafficking ökar i flyktingkrisens spår

Antalet anmälda fall av människohandel sköt i höjden 2015 jämfört med året innan, visar preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå). Förra året anmäldes 180 fall av misstänkt människohandel, att jämföra med 87 fall 2014. Men väldigt få döms för brottet, visar en granskning som Dagens ETC gjort efter att ha begärt ut samtliga mål som rör trafficking från landets tingsrätter. Alla domstolar utom en (Blekinge tingsrätt) har redovisat sina domar och bland handlingarna från förra året har inte en enda fällande dom kunnat hittas. Det magra resultatet bekräftar tidigare studier från Åklagarmyndigheten som belyst att andelen fällande domar vad gäller just trafficking är lågt. Enligt den officiella statistiken från Brå för år 2014 dömdes ingen det året heller.

”Många samtal”

Patrik Cederlöf, nationell samordnare mot prostitution och människohandel, upplever samtidigt att problemen med människohandel har ökat.

– Hos oss har det varit ett stort inflöde av frågor. Vi driver bland annat en hotline, ett telefonnummer dit man kan ringa för att rapportera in misstänkt trafficking. Det senaste året har vi haft många samtal, och kanske framför allt fler sådana som handlar om andra traffickingändamål än sexuellt utnyttjade. Det kan röra till exempel påtvingat tiggeri eller annan påtvingad kriminell verksamhet, säger han.

Malin Roux Johansson, grundare av organisationen Realstars som arbetar med opinionsbildning mot människohandel, har svårt att svara på om antalet fall av människohandel har ökat det gångna året. Mörkertalet är enormt och hon får inte så mycket mer information om läget i Sverige än det som polisen delger henne.

– Och det är ju svårt att dra några generella slutsatser kring statistiken innan man vet vad som ligger bakom den. En ökning kan ju till och med vara positiv i den bemärkelsen att fler har fått upp ögonen för trafficking och faktiskt anmäler det till polisen, säger hon.

Få fällande domar

Men siffror som visar omfattningen av prostitution i olika länder ger en fingervisning om att problemet är större än vad som framgår av statistiken, eftersom många i prostitution misstänks vara traffickingoffer. Enligt FN uppskattas 880 000 människor utnyttjas i människohandel i Europa idag, varav cirka 700 000 utnyttjas sexuellt. Men sett till antalet registrerade fall av människohandel, det vill säga personer som haft kontakt med myndigheter, rapporterade EU-kommissionen 2014 att runt 30 000 människor faller offer för människohandel i de olika EU-länderna.

År 2010 genomfördes en lagändring kring människohandel, för att öka möjligheten till fällande domar. Sedan dess har dock enbart 19 personer lagförts i tingsrätten, allra flest år 2012 då nio personer dömdes. Men såväl 2014 som 2015 har alltså inte en enda person blivit dömd. Däremot har sammanlagt sex mål passerat genom några av landets tingsrätter under 2015, men samtliga har antingen skrivits av eller så har förundersökningen lagts ner.

– I mina ögon kan det vara svårt att förstå varför målen skrivs av. Ibland känner jag att det kanske är mer komplicerat att döma folk än vad det borde vara. Samtidigt är det inte helt lätt att få fram bevisning i många ärenden, säger Patrik Cederlöf.

Han poängterar dock att det finns möjlighet att både motverka trafficking och hjälpa utsatta även om det inte sker någon formell juridisk process.

– En väldigt viktig del är att kunna ge stöd och hjälp till brottsoffret, utifrån dennes perspektiv och vad denne behöver. Vi har också ett starkt fokus på att få bort efterfrågan på människohandel, som är grunden till att det existerar.

I början av september 2014 tillsatte den dåvarande regeringen en utredning för att undersöka om det finns behov av utökade åtgärder vad gäller lagstiftningen kring människohandel. Bland annat vill man följa upp om lagändringen 2010 haft avsedd effekt. Uppdraget ska redovisas i början av mars i år.

Läs vidare på nästa sida