Hoppa till innehållet

ETC-företagen

ETC Näring ger livet tillbaka till jordarna

I ETC Solpark i Katrineholm testas ETC Näring med stor framgång.
I ETC Solpark i Katrineholm testas ETC Näring med stor framgång.

ETC Medlem

Användningen av konstgödsel har skapat döda jordar som är beroende av ständig påfyllning av gödning. Med ETC Näring kan den onda cirkeln brytas. Genom fermentering tillförs mikrobakterier som hjälper jorden att skapa eget liv.

Regnet smattrar mot rutorna på stora växthuset i ETC Solpark, men här inne spirar livet i senhösten. Dahliorna blommar fortfarande i glödande rött och växthuskatterna stryker runt våra fötter när ETC:s mikrobspecialist Sten-Åke Nordin demonstrerar tillverkningsprocessen för ETC Näring.

– Det är här i det händer, säger Sten- Åke och pekar på den stora ståltanken.  

Inuti tanken jobbar mikroorganismer för fullt i fermenteringsprocessen. Grunden för ETC Näring är koncentratet EM, med ursprung i Japan. Det blandas med så kallat drav, groddad korn och malt, en restprodukt från öltillverkningen på bryggeriet Ölkultur i Eskilstuna.

– Först tillsätter vi melass och hettar upp dravet till 80 grader för att ta bort mikroberna ur den blandningen. Sedan sänker vi värmen till 38 grader och tillsätter vatten och mikrobiomer. Sedan får det stå och jäsa, det tar cirka en vecka tills det är klart, berättar Sten-Åke Nordin.

En stor fördel med den här typen av fermentering i jämförelse med vanlig fast kompost är att inga växthusgaser slipper ut i atmosfären under processen (se faktaruta).

”Grunden till allt liv”

Koncentratet består av ett tjugotal bakterier och svampar, så kallade mikrobiomer som fungerar som aggregatorer för andra mikroorganismer. De stimulerar tillväxten av de naturliga bakterierna som finns lokalt i marken. Dessutom binder processen koldioxid i jorden. 

– Jordartsbakterier är grunden till allt liv. De samlar in kol, kväve och koldioxid till marken och samarbetar med växterna genom fotosyntesen. Svampar knaprar på berggrunden och ger till växterna som ger tillbaka döda växtdelar som multnar och bildar ny jord. När man började använda konstgödsel motades bakterierna undan, berättar Sten-Åke Nordin. Konstgödsel tillverkas som namnet antyder artificiellt och består framför allt av kväve, fosfor och kalium i en form som växterna lätt kan ta upp. Det får växterna att växa snabbt, men ger ingen näring till bakterierna i jorden.

– Konstgödsel lägger sig på ytan, då söker sig inte rötterna nedåt. Utan bakterierna blir det en ond cirkel där man måste fortsätta mata jorden med konstgödsel, säger -Sten-Åke Nordin.

Målet: 300 000 liter

ETC Näring sätter alltså fart på bakterierna och ger jorden livet tillbaka. Näringslösningen har tillverkats i tre år och används i odlingarna i solparkens växthus samt säljs vi Varuhuset.ETC.se.

– Enligt min erfarenhet växer plantor och grönsaker bättre och har en längre tillväxt med ETC Näring. Vi har till exempel skördat mangold i tre månader nu, vilket är ovanligt länge, säger Sten-Åke Nordin.

Förhoppningen är att även större odlare ska se fördelarna med metoden. Målet i Från hopp till handling är att gå upp i produktion till 300 000 liter näringslösning per år. 

– Vi kan visa småskaligt i växthuset i Solparken hur ETC Näring fungerar. Vårt mål nu är att komma i kontakt med jordbrukare som vill testa. Nästa mål är att leverera mer storskaligt till lantbruk, säger Johan Alvén, försäljningschef på ETC Näring.

För förutom att en levande jord ger bättre näring till våra grönsaker, är de en försäkring mot jordförflyttningar i extremväder som översvämningar och orkaner.

– Vi förbereder oss på större väderförändringar i framtiden. Då behövs bättre jordar där ordentliga rötter kan utvecklas som binder kvar jorden, säger Sten-Åke Nordin.
 

FAKTA

ETC Näring

• Fermenterad kretsloppsbaserad växtnäring som bryter metan och lustgasutsläpp i jordbruket. Säljs som ett koncentrat som späds med vatten och tillförs till jorden under odlingssäsong. Doseringen anpassas efter hur näringsfattig jorden är.

• De fermentationsmikrober som används är 100 procent naturliga och ej GMO-förändrade fotosyntesbakterier, mjölksyrebakterier & jästvampar.

• De centrala mikroberna är fotosyntesbakterier med förmågan att fixera både koldioxid och kvävegaser. Varje liter fermenterad näring minskar utsläppen med runt 20 kilo koldioxid jämfört med att använda gödsel eller kompost. Första året tillverkades 20.000 liter, målet är att tillverka 300.000 liter per år.

Källa: ETC


Du kan läsa mer om Från Hopp till Handling här.