Hoppa till innehållet

ETC-företagen

Solenergin växer i Katrineholm

ETC:s egen el-park i Katrineholm har inspirerat många Katrineholmsbor till att satsa på solenergi.
ETC:s egen el-park i Katrineholm har inspirerat många Katrineholmsbor till att satsa på solenergi.

Dagens ETC

Nu har den anslutna effekten från solceller passerat 1MW i Katrineholm, vilket innebär en årlig produktion på 950 000 kWh. Totalt finns 40 microproducenter i kommunen – och för många av dem väcktes intresset för solel efter ett besök i ETC:s egen el-park.

Idag har nätleverantören Tekniska verket 40 anslutna microproducenter av el. Totalt sätt har solcellseffekten i Katrineholm passerat 1MW – vilket gör tillräckligt med el för att försörja 400 normalstora lägenheter på årsbasis. 

En av egen elarna är Ove Johansson som har installerat 5,2 kW solceller. Årligen kommer solcellerna att producera cirka 5 000 kWh/år, vilket motsvarar större delen av hans behov av el till hushållet exklusive uppvärmning. Han inspirerades till att installera solceller efter ett besök på ETC:s egen el-park i Katrineholm. 

– Min pelletspanna gick sönder och då började jag titta på andra energikällor. Efter ett studiebesök i solcellsparken här i Katrineholm bestämde jag mig för solel eftersom det är miljövänligt, och dessutom billigare än exempelvis pelletsalternativet. Hittills är jag jättenöjd med mitt val, solcellerna har fungerat mycket bra och producerar till och med ett överskott av solel som jag kan sälja vidare, säger Ove Johansson, mikroproducent i Katrineholm, Till Tekniska verket.

Fakta: Solel i Katrineholm

Antal solcellsproducenter i Katrineholm: 40 st (just nu)

Yta som krävs för att installera: 1 kW ca 6 m2

Lämplig installerad effekt för en villa: 5 – 10 kW

Årlig produktion per installerad kW: 800 – 1000 kWh

Investeringskostnad: 15-20 000 kr/kW

Livslängd: Minst 20 år

Underhållskostnad: I princip ingen

För att du själv ska kunna producera egen el via solceller är det enda du behöver en yta med skapligt soligt läge. Oftast installeras solceller på taket, tänk då på att inte ha träd i vägen som skuggar. När solcellerna producerar el blir det ibland ett överskott av el, detta överskott kan man sälja till en elhandlare, att lagra den producerade elen till natten är också en möjlighet. Tekniken för att lagra energi är på frammarsch men än så länge är kostnaden för hög för att lagring ska bli lönsamt.