Hoppa till innehållet

ETC-företagen

Sol och snabbladdstolpe på Egen Els parken!

Dagens ETC

Den första mars invigde vi vår första snabbladdare på Egen Els parken som invigdes i Katrineholm av kommunordförande Göran Dahlström.

Ja det blev en solstrimma när vi invigde vår första snabbladdare på Egen Els parken i Katrineholm, den första mars. 

Det här är en laddare av märket Garo, ett svenskt företag som vi beslutat samarbeta mer med. De gör en svensktillverkad snabbladdare och givetvis vanliga mer långsamma laddstolpar. Vi gör det här för att vi verkligen tycker elbilarna ska spridas över landet. Alla aktiva gröna företag kan faktiskt hjälpa till och skapa den infrastruktur som behövs. Men i vårt fall passar det extra bra eftersom vi med solceller gör all el som laddstationen kan behöva.

Egen Els Snabbladdare invigdes av kommunordförande Göran Dahlström i Katrineholm. Han berättade om stadens miljösatsningar (snart blir det hushållskompost lösning för mer biogas bland annat) och om att kommunen vill ha solceller på alla nya hus man initierar. Katrineholms kommun har faktiskt hyrt in sig på snabbladdaren så att alla besökare gratis kan få ladda sin elbil. 

Ja även elcyklar kan få ström!

Johan Ehrenberg berättade sen om laddarna och vilka bilar som kan få sin ström här. Det finns både Chademo (japanska bilar) och CCS (Eu standard) med 50 kW snabbladdning. Men även en semisnabb laddare på 22 kW för Tesla och andra elbilar.

– Snabbladdning är en förutsättning för att man ska kunna åka långt med elbilen, förklarade han. Och långresor är en förutsättning för att våga köpa en elbil. Sen är det givetvis så att en elbilsägare 8 gånger av 10 laddar hemma!

Elbilar och solceller är därför en fantastisk kombination. Det räcker med 3 – 4000W solceller för att ge all den energi en elbil behöver för att köra drygt 2000 mil per år! Så om man gör solcellsinstallationen samtidigt med elbilsköpet har man betalat allt sitt bränsle 40 år framåt. Till ett pris på runt 25 öre per kWh!

– Elbilarna kommer dessutom hålla längre än de fossila, hävdade Johan eftersom deras servicebehov är mycket mindre och slitaget litet. Det man behöver göra är att byta batteri om 8-10 år och då är batteripaket säkert minst hälften så stort och räcker dubbelt så långt.

Egen El säljer nu snabbladdare för den som behöver. Och vi erbjuder självklart också en enkel solcellslösning, antingen för carport eller separat ställning på mark.

Hör av dig till egenel@etc.se