Hoppa till innehållet

ETC-företagen

ETC Bokashi – en klimatsmart lösning

ETC-företagen.

Att fermentera matavfall och bygga uppenträdgårdsjord full av liv och energiärenrevolution.

Nu kan du vara med och dra ditt strå till stacken i klimatarbetet. Och det samtidigt som du bygger en näringsrik jord full av kol och humus. En jord som ger friska växter och god skörd. 

Du sparar in kostnader för sophämtning och växtnäring och bidrar till ett positivt kretslopp. Att fermentera matavfall binder 27 gånger mer klimatgaser än om de bryts ned med syre – det sluter kolcykeln i linje med klimatforskarnas mål. Du stimulerar livet i jorden och får ekosystemtjänster tillbaka i form av en jord som binder mer näring, vatten och luft.

Så här fungerar processen

Startsatsen innehåller:

• Två bokashihinkar med kran — var och en med bottenplatta, tätslutande lock, handtag
• ETC bokashispray
• En platta för sammanpressning, kärl för dräneringsvätska
• En bruksanvisning

Bra matavfall till bokashi:

• Frukt, grönsaker, blommor, blad
• Rå, kokt eller stekt fisk & kött
• Bröd, pasta, kaffesump, tepåsar, äggskal
• I minde mängd: hushållspapper och servetter

Välj bort:

• Flytande produkter som juice, såser, mjölk etc
• Stora ben
• Plast, metall, porslin etc

Gör så här

Hacka gärna avfallet grovt så blir det lättare att sprida ut det färdiga fermenterade materialet i jorden. Men det går även att lägga i hela bananskal med mera om man föredrar det. Spraya försiktigt med ETC bokashispray. En fin dimma räcker gott och väl. Du ska undvika att blöta ned materialet för mycket. Nu har du ympat in fermentationsmikroberna. För varje gång du lägger i material så behandla med en fin dimma. Oftast räcker bara något enstaka tryck. Du kan samla avfall under dagen och lägga in dagens skörd på kvällen. Var noga med att både det inre och yttre locket ligger på.

Det är bra att 2–3 gånger i veckan tömma boskashivattnet med hjälp av kranen längst ned på hinken. Det kan hällas ut i trädgårds- landet eller i en vanlig kompost. Blanda 2–4 dl boskashivatten i 10 liter vatten om du vill använda det i trädgårdslandet. Du behöver avvattna boskashin för att den inte ska bli för blöt. Om det händer så tar mjölksyrebakterierna helt över och pH-värdet blir för lågt. Det tar då längre tid för jordens organismer att bryta ned det fermenterade avfallet till en näringsrik jord.

Efterjäsning

När hinken är full så låter du den stå i rumstemperatur i minst två veckor. Du kan med fördel ställa den i ett pannrum, men aldrig över +38°C. Efter två veckor är bokashin färdig för att grävas ned i jorden. När den fulla hinken står och fermenterar så börjar du om med den andra hinken. Om man producerar mycket bokashi så kan den på vintern förvaras i en vanlig grön soptunna. Det gör inget att den fryser. Jordmikroberna du ympat in är naturliga och klarar vintertemperaturer. Det går i vila och kommer igång igen på våren när du gräver ned bokshin i jorden. Gräv ned bokshin och täck med minst 15–20 cm jord.

Vad händer i jorden

När materialet är färdigjäst så ser det mer eller mindre ut som när du la det i hinken. Det är när du tillför den energirika bokashin till jorden som det går snabbt. Jordens heterotrofa organismer bryter då ned och omsätter materialet på kort tid till en näringsrik jord.

Om du börjar med en jord som är fattig på kol, som en tung lerjord eller sandjordar så kommer den med tiden att få en bättre struktur – en jord som blir lucker och klarar av att hålla mer näring, vatten och luft. Det du gör är att bygga upp ekosystemets biomassa från mikrolivet i näringsvävens bas upp till daggmaskar, gråsuggor och annat. En jord med en stor biomassa binder klimatgaser i ett levande system. Det systemet kan upprätthållas om man då och då tillför mer fermenterat och energirikt organiskt material.

ETC Bokashi och ETC Näring i samverkan

Du kan med fördel använda ETC Bokashi som ett jordförbättringsmedel och ETC Näring som en direktverkande växtnäring. Tillsätt bokashin på hösten eller under tidig vår i ditt trädgårdsland eller i växthuset. Det kommer att ge en bra grundgödsling och du ympar in de viktiga fotosyntesbakterierna. Senare under säsongen är det en fördel att komplettera med ETC Näring för att upprätthålla en god mikroflora. Kretsloppsnäringen innehåller både den levande mikrokulturen och lätt tillgänglig näring. Den här formen av samverkan ger dig en rik skörd av näringskrävande grödor som till exempel tomater.

Fakta

Mjölksyrabakterier: En bakteriegrupp som påskyndar en snabb nedbrytning av organiska material i jorden. Mjölksyrebakterierna producerar organiska syror som gör fosfor och kalium tillgängligt för växten. En av dessa, mjölksyran, motverkar patogena mikrober som exempelvis gråmögel. De ­organiska syrorna är även viktiga för jordens struktur, de bildar aggregat som ger jorden en större förmåga att hålla vatten, näring och luft.

Jästsvampar: Producerar en mängd bioaktiva ämnen som gynnar tillväxten av andra viktiga jordmikrober, som aktinomyceter. Är viktiga fermentationsmikrober.

Fotosyntesbakterier: Den centrala gruppen i ETC Bokashispray. De fixerar kvävegaser och koldioxid och kan använda solljus, värmestrålning eller kemisk energi från jorden som energikällor. Fotosyntesbakterierna binder klimatgaser redan i jorden och bidrar till att göra det viktiga markonäringsämnet kväve tillgängligt för växten. De producerar även vitaminer och enzymer som bryter ned cellulosa och lignin.

Tillsammans bildar mikrobgrupperna ett så kallat konsortium, ett lag, som genom samverkan påskyndar mineraliseringen som gör näringsämnen tillgängliga för växten. Konsortiet bidrar även till en ökad humifiering som med tiden lagar klimatgaser i form av stabila kolföreningar i jorden. Mer kol i jorden = lagrade klimatgaser.

Innehåll ETC Bokashispray

Aktiva kvävebakterier och koldioxidfixerande fotosyntesbakterier: Rhodopseudomonas palustris, Rhodospirillum rubrum. Mjölksyrebakterier: Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei. Jästsvamp: Saccharomyecs cerevisiae.

Förvaras

Frostfritt, svalt, ej i solljus och ej över 30°C.