Hoppa till innehållet

ETC-företagen

Odla utan risk för pyralider

ETC Solpark.

Har du koll på pyralidskandalen? Den uppdagades 2020 och visar med obehaglig tydlighet hur rester av kemiska ogräsbekämpningsmedel, så kallade pyralider, orsakar stora skador på många av de växter som vi gillar att odla. Men visst går det att odla utan risk för pyralider. Det kan vår trädgårdsmästare Elin Starck intyga.

Eländet med pyralider har pågått i flera år och många är de hobbyodlare som vittnar om tomat-, chili och paprikaplantor med missbildade toppskott, vridna stjälkar och förtvinade blad. Problemet med de här kemikalierna, som obegripligt nog fortfarande får användas i jordbruket, är att de inte bara tar död på ogräset. De tas även upp av de odlade grödorna som blir till foder som djuren äter. Via deras spillning tar sig pyraliderna sedan vidare till odlingsjord, gödsel och flytande näring som vi använder i våra trädgårdar. 

Näring som gynnar jordens mikroliv

Vår trädgårdsmästare Elin Starck har varit på plats i ETC Solpark i Katrineholm i ganska precis ett år. Nu är hon i full gång med förodlingen av säsongens grödor, där bland annat tomater, chili, kronärtskockor, aubergine, bladgrönt, kryddörter och pak choi ingår. Elin jobbar med vår egen näring som ger kraftfull jord utan pyralider, men med massor av nyttiga mikroorganismer,

– Pyralidskandalen har med all rätt gjort många hobbyodlare vaksamma, och vissa vågar helt enkelt inte använda sig av organisk växtnäring utan väljer att gå över till konstgödsel. Det är fel väg eftersom konstgödsel skadar mikrolivet i jorden vilket gör att det krävs mer gödsel vid utarmade jordar. Fosfor, som ingår i konstgödsel, är en ändlig resurs som utvinns från gruvor. Dessutom är tillverkningen av konstgödsel energikrävande och processen drivs i de flesta fall med fossil energi och orsakar stora koldioxidutsläpp. 

Rätt väg är att i stället använda näring som gynnar mikrolivet i jorden. Men vad är egentligen mikrolivet? Väldigt förenklat handlar det om mikroskopiskt små medhjälpare i form av bakterier, svampar och alger som bidrar till att hålla jorden frisk och levande. Tack vare ett välmående mikroliv kan organiskt material, som exempelvis bokashi eller kompost, brytas ner och göra så att näringsämnena kan tas upp av växterna. Mikrolivet ser också till att ge jorden en bra struktur så att den kan behålla vatten, näring och syre. Kort och gott bidrar det till att ge jorden de bästa förutsättningar att odla i. 

– Ett rikt mikroliv nyttjar jordens redan befintliga näring vilket gör att den kräver mindre tillförd näring än jordar som har ett svagt mikroliv, exempelvis åkrar. Risken för att näringen ska lakas ut är också mindre eftersom bakterierna binder näringen i sin metabolism.

Sluta kompostera och börja fermentera

Med hjälp av bokashi kan du bygga upp en träd­­gårdsjord som är full av liv. Dessutom kan du minska på kostnaden för både sophämtning och växtnäring och på köpet bidra till ett positivt kretslopp. 

– Bokashi är fermenterat matavfall och jag skulle säga att det är snäppet bättre än matkompost. Att göra egen bokashi är enkelt och funkar även för storstadsmänniskan som bor i lägenhet. Bokashi ser ut lite som picklat matavfall. När man gräver ner den energirika bokashin i jorden fungerar det som ett litet julbord för alla bakterier som gärna dras till festen. Den sätter i gång en enorm aktivitet som nästan är lite magisk. När det dyker upp massor med maskar i jorden, ja då har du ett kvitto på att det är något bra som händer.

Dra i gång mikrolivet med ETC Jordkraft

Ett annat sätt att väcka liv i jorden är med ETC Jordkraft. Det är en fermenterad växtnäring som drar i gång mikrolivet och gör så att växterna kan tillgodogöra sig näringen. De fotosyntetiska bakterierna i sammansättningen har dessutom förmågan att binda både koldioxid och kväve. 

– ETC Jordkraft är en väldigt komplex produkt som vi tillverkar på ett hantverksmässigt sätt här i solparken. Grunden är effektiva mikroorganismer som, tillsammans med organiskt material, ekologisk melass från sockerrörstillverkning och vatten, får fermentera syrefritt i tio dagar. Genom att använda oss av bakterier och svampar får vi en produkt som både innehåller en del näring och andra bioaktiva ämnen som gynnar växtens tillväxt, fruktsättning och förmågan att stå emot sjukdomar. Dessutom får man några biljarder mikrober på köpet, som kan fortsätta sitt arbete i jorden.

ETC Kompostkraft är en annan produkt som bygger på samma princip som ETC Jordkraft där utvalda mikroorganismer bidrar till att fermentera organiskt avfall och skapa näringsrik och frisk jord. 

– Man behöver inte gå över ån efter vatten. Det går att fermentera nästan allt organiskt material som man kommer över i sin närmaste omgivning och som man vet är bra. Samla gräsklipp i en sopsäck och spraya på ETC Kompostkraft mellan varven. Låt det sedan fermentera i ett skuggigt hörn under sommaren. och du får en perfekt jordförbättring. Bor du vi havet kan du fermentera tång. Löv fungerar också bra. 

Kol som gör gott

Elin avslutar med att slå ett slag för biokol. Det är ett klimatpositivt jordförbättringsmedel som produceras genom en process utan syretillförsel som kallas för pyrolys. I solparken tillverkas biokol av flis som värms upp till mellan 700 och 800 grader i en biokolpanna. Pannan ger även värme till växthusen och under sommarhalvåret omvandlas värmen i stället till el med hjälp av en ångturbin.  

– Biokolen fungerar som en kolsänka och bidrar till att skapa en stabil jord som gynnar mikrolivet. Den kan liknas vid en svamp med en stor aktiv yta som suger åt sig näring som växterna sedan kan ta upp. Biokolen som vi tillverkar och säljer är dessutom laddad med ETC Jordkraft som berikar jorden med näring under lång tid. 

Pyralidstopp nu!

Kampen mot pyralider fortsätter och Koloniträdgårdsförbundet har tagit initiativ till kampanjen Pyralidstopp nu! Här uppmanas alla fritidsodlare att protestera mot gifterna från lantbruket som förstör grönsaksodlingar i våra trädgårdar. Du kan också skriva under namninsamlingen som ska överlämnas till ansvariga ministrar på Världsmiljödagen den 5 juni i år.

Klopyralid, Aminopyralid och Pikloram är ämnen som används i bekämpningsmedel i jordbruket. Ogräsmedlen ingår i pikolinsyrafamiljen. Växtskyddsmedlen är godkända inom EU. I Sverige får åkrar som besprutats med medlen inte odlas inom 24 månader efter besprutning.

Källa: Kemikalieinspektionen