Hoppa till innehållet

ETC-företagen

Hänt på ETC

ETC Media.

ETC är med alla sina verksamheter en rörelse. Det mesta är organiserat i företagsform och antalet som är med och äger är 3 428.

Antalet anställda är 160 stycken, antalet läsare en månad ungefär 500 000. Eftersom vi är så många och eftersom allt är crowdfundat ska vi försöka bli bättre på att regelbundet berätta vad vi gör och hur det går för olika projekt och idéer. 

Det här är vad vi gjorde i mars månad. Dagens ETC driver vidare det långsiktiga projektet att bli så stor att tidningen även klarar förändrade presstöd eller ändringar som hotar utgivningen av en regering stödd av Sverigedemokraterna. Målet är 20 000 i upplaga, varav 18 000 är betalande. I mars gick upplagan upp från 14 409 till 14 931. 

Samtidigt är målet att med insamling kunna finansiera större avslöjanden och gräv. Under mars publicerade vi fyra stycken speciella granskningar. Friskolorna 30 år. Vem har drivit den politiken och vad tjänade de på det? Pedofiljägarna med Patrik Sjöberg som centralgestalt. Det vanvårdande Sis-hemmet Bärby i Uppsala. Bioenergiutsläppen i Sverige som visade att svensk klimatpolitik står stilla i totala utsläpp sen 1990. 

ETC Play har producerat två längre samtal. Först ett med Peo Hansen om Migrationsmyten. Sen om omställningen med Tomas Kåberger. Samtidigt har vi gjort reportage som berättelsen om Pianisten från Odessa. En berättelse om människor på flykt till Sverige från krigets Ukraina. 

Nyhetsmagasinet ETC har fått redaktionen ökad till tre personer och ett arbete för att med läsare diskutera tidningens utveckling pågår. Mest populärt i mars var numret ”Kan Nato rädda oss?” med förra utrikesministern Margot Wallström i en intervju. Tidningens upplaga ligger stadigt över 6 000 prenumeranter. 

Kloka hem satsar på sin nya webb som når ut mycket bredare än den gamla lösningen. Sammantaget fick magasinet (som kommer fyra gånger per år) 9 000 nya läsare under månaden. Totalt når Kloka hem över 60 000 läsare per nummer. 

ETC IT har byggt tre nya sajter i mars, inklusive nya betallösningar. Senare i vår kommer en större lansering av nya kanaler kring klimat och energi. 

Vårt bokförlag Leopard kom i mars ut med Maryse Condés senaste roman Nya världens evangelium, som fått fina recensioner. Boken är nu ute i sin första upplaga i bokhandeln. 

Sammantaget följer ekonomin för den här delen av ETC vår budget efter första kvartalet i år. Det handlar om en omsättning på 16 miljoner per kvartal och ett överskott på 1,5 miljoner som går till återbetalning av lån till läsare med 400 000 kr per månad. 

ETC Bygg färdigställde under mars det första hyreshuset i Växjö, förutom en del återstående trädgårdsarbete. Huset kan därför få inflyttning i sommar. Samtidigt byggs hus två klart och hus tre har precis fått sin tjocka trästomme som sätts upp i april. 

I Kumla har vi fått försening på bygget av våra klimatsmarta radhus eftersom kommunen måste undersöka marken för att se om det finns miljögifter i marken efter den plantskola som låg på platsen förr. Vi hoppas kunna börja bygga i maj månad. Bygg har ökat sparandet med 3,6 miljoner kronor och har fått 110 nya delägare. Totalt har byggprojekten idag crowdfundat 170 miljoner kronor av 922 aktiva sparare/delägare. Ekonomiskt har träpriserna stigit med 30 procent senaste halvåret vilket vi försökt parera genom att våra snickare blir allt snabbare ju mer av samma hustyp man får bygga. Vi provar också nu att jobba med andra ekomaterial, som halm. 

ETC Torp fick i mars klart alla ritningar på det nya huset Lilla Torp som då kunde sändas ut till beställare. Samtidigt gjordes avtal om fyra Stora Torp som ska sättas upp under 2022. 

ETC Sol byggde redan i februari klart 1 MW nya solceller i ETC Solpark i Katrineholm. Det har följts upp med ytterligare 400 kW i mars. 

Samtidigt har parken i Hultsfred börjat byggas genom att marken rensas från sly och staket sätts på plats. Målet är att sätta upp de första 2,5 MW före sommaren. Därefter blir det något års väntan på att Eon ska få dit nya elnät att koppla upp hela parken på. 

Men mest spännande i mars har varit sökandet efter nya batterilösningar och installation av solceller på hyreshusen i Växjö. När allt är klart blir det här en unik energilösning med extra låg kostnad för de boende. Totalt handlar det om 240 kW solceller och cirka 100 kW batteri. 

ETC Sol växte med 2,7 miljoner kronor i mars och har idag totalt ett sparande på 199 miljoner kronor genom 2 467 sparare. ETC Sols största problem är svårigheten att snabbt få upp ännu mer solceller. Det behövs mer mark och snabbare inkoppling av elnät. Men varje månad blir det minst 1 MW installerat. 

ETC El är vårt bolag för att sprida den solel vi tar fram direkt till kunderna. Bolaget köper också mest solel i landet av enskilda solelsägare. Mars månad har varit tung för alla konsumenter genom extrema elpriser på marknaden (det gynnar de stora producenterna, inte elhandlarna). Det enda som skyddar är faktiskt solel för de som kan ha det på eget hus. ETC El har dock börjat erbjuda fast elpris på 1 öre (plus skatter och avgifter) under det ljusa halvåret för de som kan investera i egna solceller i ETC:s solcellsparker. Andelen kunder som går över till timmätning ökar, mest från de som äger solceller själva. Antalet kunder är 7 900. 

ETC Elproduktion är bolaget som projekterar, säljer och monterar solcellsanläggningar. I mars blev det 700 000 kW varav sex enskilda anläggningar på småhus. Men vi sysslar också med utbildning och fick 19 elever till en längre kurs om solceller och montage i vår solpark i Katrineholm samt enskilda endagarskurser för 15 personer. Vi har också studiebesök kontinuerligt, under mars också en energikurs från Mälardalens Universitet. 

Varje torsdag är det också infoträffar för nyfikna i solparken. 

Till slut ETC Odla. Ja, vi har döpt om vår verksamhet från ETC Näring till ETC Odla eftersom det handlar om så mycket mer än näring. Nu börjar det grönska i växthusen och allt fler kommer på besök. (Tulipaner någon?) ETC Odla kommer ha ett digert sommarprogram för alla som presenteras i april. 

Förutom odling tar vi fram ETC Jordkraft med massor av mikrobakterier i en fermenterad lösning att ladda jorden med. Och så vår bokashivätska. Plus biokol. Sammantaget har de här odlingsprodukterna sålts för 279 000 kronor i mars. I mars hade vi också en härlig svampodlingskurs som blev väldigt populär. Mer kommer.