Hoppa till innehållet

ETC-företagen

Fler får dela på solcellsbidragen

Dagens ETC.

Den 1 januari i år ändrades nivåerna för solcellsbidraget. För privatperson gäller 20 % och för företag 30 % av kostnaderna. Tidigare var nivån 35 % för båda grupperna. En positiv konsekvens är att fler får möjlighet att få bidrag eftersom totalsumman inte sänks. Du som sökt bidrag innan årsskiftet har kvar den gamla bidragsnivån.

Den 1 januari i år ändrades nivåerna för solcellsbidraget. För privatperson gäller 20 % och för företag 30 % av kostnaderna. Tidigare var nivån 35 % för båda grupperna. En positiv konsekvens är att fler får möjlighet att få bidrag eftersom totalsumman inte sänks. Du som sökt bidrag innan årsskiftet har kvar den gamla bidragsnivån.

I övrigt gäller samma förutsättningar som tidigare, det vill säga max 37000 kr exklusive moms per installerad kilowatt och totalt upp till 1,2 miljoner kronor per anläggning. Du kan fortfarande installera dina solceller innan bidraget betalas ut.

Det är som vanligt långa köer för utbetalning av sökta bidrag. Vi vill ändå rekommendera alla att söka bidrag så att politikerna känner av trycket inför kommande beslut. 

00:00 / 00:00