Hoppa till innehållet

ETC-företagen

Energimyndigheten vill införa solROT-avdrag

Bild: Bild: Fredrik Sandberg/TT

Dagens ETC.

Krångliga regelverk och för mycket byråkrati bromsar utvecklingen när det gäller viljan att investera i solelproduktion. Det vill Energimyndigheten nu råda bot på. – Det är viktigt att förenkla. Hittills har myndigheterna förvirrat och därmed bromsat solenergiutvecklingen med krångliga regler, säger Johan Ehrenberg, grundare av ETC.

– Många aktörer vi pratat med har påpekat att det är krångliga regelverk och mycket byråkrati för att få stöd till sin solcellsinstallation. Det bromsar viljan till att investera, Zinaida Kadic, som varit projektledare för Energimyndighetens förslag till strategi för ökad användning av solel.

I det strategiförslag för ökad nationell användning av solel som idag överlämnas till regeringen av Energimyndigheten syftar flera av förslagen till att underlätta för fler att investera i små och mellanstora solenergianläggningar på elmarknaden. Förutom förenklade regelverk för installationer av solcellsanläggningar föreslås bland annat ett solROT-avdrag ersätta det nuvarande investeringsstödet för privatpersoner.

– Det är ett bekant sätt att hantera skatteavdrag och väntetiden för att erhålla stöd kortas samtidigt väsentligt, säger Zinaida Kadic.

Energiskattlagen föreslås även bli justerad så att den gäller per anläggning istället för utifrån juridisk person. Dessutom vill myndigheten se över möjligheterna att avskaffa momsplikten för mikroproducenter av solel.

– En person som gör solel gör nytta för alla andra i samhället. Man minskar CO2-utsläppen kraftigt för alla. Så att solel ska vara skattefritt och ha stöd är en självklarhet, säger Johan Ehrenberg.

00:00 / 00:00