Hoppa till innehållet

ETC-företagen

Bygg en egen solföljare

Dagens ETC

Att följa solen över helåret gör att man får ut mer el per år. Solföljare är dock onödigt dyra saker och förstör ofta solcellsanläggningens ekonomi. Men man kan ju bygga själv! Här är Bengt förslag

Att följa solen innebär att man anpassar sig till den svenska solens olika banor över himlavalvet beroende på årstid.

Om man ska följa solen från morgon till kväll så behöver man röra panelerna riktade från öster till väster. Det kräver en motor och styrning. Vilket kostar mer än de exra procent i solel man får.

Men en väldigt enkel lösning är att följa solen vinkel på helåret genom att göra en lyftbar solföljare. Det här är Bengt förslag.

istälelt för en fast träställning gör man en med gångjärn på toppen.

Två sidobräder styr sen höjden på panelerna.

Poängen är att man på sommaren har mycket låg lutning, Kanske 10-15 grader. Sen när hösten kommer och solen går lägre så ökar man till ungeför 35 grader. På vintern, säg novembers slut så låter man istället solcellerna stå i 70-75 graders lutning. Då får de mer vintersol och snön rasar lättare bort.

Alltsammans byggt i trä och att resa/sänka panelerna fyra gånger per år är ju inte så jobbigt om man har dem på marken.

Måste man göra det?

Nej, det går lika bra med snittet 37-39 grader på helåret.

Men är man fitig så kan man öka solelen med ca 10% genom att lyfta/sänka panelerna. Tröttnar man är det bara att låta dem sitta i höstläget året om.

Det finns en liten nackdel förstås. Dina solceller kommer förkorta sin livstid. Från 45 år till kanske 41...  Kiselsolceller har en viss mängd kWh de kan producera under sin livstid. Ju bättre placerade, desto kortare livstid. Fast +40 år är en väldigt lång tid hursom...