Hoppa till innehållet

ETC-företagen

”Ändra momshanteringen för små elproducenter till helår”

Dagens ETC

Momsreglerna som gäller för microproducenter kan verka krångliga och svårbegripliga. Nu finns ett nytt förslag om att momsen istället borde mätas på helåret. – Det skulle leda till att färre elproducenter skulle behöva ett momsregistreringsnummer, säger Arne Andersson, på Nordicsolar.

Att solelsproducenter behöver ett momsregistreringsnummer för att kunna sälja sin el till elbolagen kan verka krångligt. Lars Holmquist på Egen El berättar dock att själva processen är relativt enkel.

– Vi hjälper våra kunder att fylla i blanketten för att få ett momsregistreringsnummer, det är inga problem!

Men varför behövs egentligen momsregistreringsnumret, producenten är ju inte en egenföretagare? Och varför har vi ett system som försvårar för privatpersoner att sätta upp solceller på sina tak? Frågorna har debatterats under flera år, men trots det verkar en förändring av regelverket att dröja.

Arne Andersson, som arbetar för Nordicsolar, ifrågasätter nu att momsen inte beräknas på helåret, vilket skattereduktionen av energiskatten samt övrigt regelsystem för microproducenter gör.

– Grundregeln för att vara mikroproducent av solel är att man inte får sälja mera elenergi än man köper på årsbasis. Det samma gäller skattereduktionen som är satt till till max 18 000 kWh per år.

Genom att man avräknar per kalenderår tar man hänsyn till att solljuset producerar mer el under sommarhalvåret och att privatkunden använder mest elenergi under vinterhalvåret. Dessa regler gäller dock inte hanteringen av moms, vilket Arne Andersson tycker är problematiskt.

– När det gäller moms räknas affären rent skattemässigt som såld elenergi per timme och blir därmed helt frikopplat från övrigt regelverket för mikroproduktion. Reglerna tar inte hänsyn till att privatkunder vanligtvis inte hanterar moms, säger Arne Andersson.

Ändra till årsbasis

Han föreslår att regelverket ändras så att solelsaffären istället sker på årsbasis. Säljer man inte mera el än man köper så har man inte momsskattemässigt gjort någon försäljningsaffär och borde därför inte redovisa moms.

– En sådan lösning harmoniserar momsregistreringen med reglerna för microproduktion och skattereduktion, säger Arne som menar att det skulle vara en relativt enkel förändring i och med att kontrollen att privatpersonen inte säljer mera än den köper på årsbasis finns redan inbyggt i regelverket.

– Förändringen skulle alltså inte kräva någon ökad administration eller kostnad.