Ekonomi.

2014-03-27 15:31

”Vi är medvetna om att vi bara är halvvägs till att ställa om”

Det finns en rad skäl till att fossila bränslen subventioneras mer än förnybara, säger Hannes Carl Borg, sakkunnig hos it- och energi­minister Anna-Karin Hatt (C).

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Varför går så mycket mer subventioner till fossila bränslen än till förnyelsebar energi?

– Det finns flera förklaringar till det. Exempelvis undantas företag av koldioxidskatten för att vi vill undvika att de på grund av konkurrensen etablerar sig utomlands, vilket då kan ge ökade utsläpp. En annan förklaring är att vi måste följa de internationella avtal som finns på bränslen till sjötransporter och flyg.

Varför subventioneras ­inrikesflyget?

– Det finns olika transport­politiska skäl att upprätthålla goda förutsättningar för inrikesflyget.

Är det inte bättre att folk åker tåg än flyger?

– Jo, och därför satsas det mycket pengar på tågtrafiken. Men det kommer alltid att ­finnas ett behov av inrikes-flyg.

Hur går subventionerna till ­fossila bränslen ihop med Sveriges klimatmål?

– På det sättet vi stöder förnybar energi och att vi har bland de högsta ambitionerna i världen. Men än är vi bara halvvägs till att ställa om ett hållbart energisystem, det är vi medvetna om.

Siffrorna visar det här att det finns mycket som går att göra. Varför görs det inte?

– Att kartlägga subventionerna är någonting regeringen arbetar kontinuerligt med. Det är en avvägning vad som är samhällsekonomiskt möjligt och miljömässigt meningsfullt.

Varför omfattas exempelvis inte dieseln till lastbilar av energi- och koldioxidskatterna?

– Om vi tog bort subventionerna kanske diesellastbilar skulle välja att tanka i andra länder istället, vilket inte är bra av konkurrensskäl. Det skulle innebära ett skattebortfall, missgynna åkerinäringen samt att lastbilarna tankar en diesel vi inte känner till och som kan vara miljöskadligare än den vi har i Sverige.

En del av skattesubventionen till förnyelsebar energi går till miljö­bilar som drivs av diesel. Hur får ni ihop det?

– Syftet med stöden är att driva på teknikens utveckling, att få fram effektivare motorer och fordon. Det är inte nödvändigtvis bara bra att använda grönt bränsle utan kan även handla om bränslesnålare motorer vilket dieselmotorerna är. Stödet har förändrats över tid, inte samma fordon som får stöd idag som 2006. De bilar som inte ser hållbara ut på kort sikt kan bidra på längre sikt.