Ekonomi.

2021-01-13 12:10
  • I Malmö stads högstadieskolor serverades skollunch i går och i förrgår men från och med i dag får de elever som vill hämta matpaket.  Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT
    I Malmö stads högstadieskolor serverades skollunch i går och i förrgår men från och med i dag får de elever som vill hämta matpaket. 
  • Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT
Puffetikett
Dagens ETC

Varningen: Svenska skolbarn blir utan mat under pandemin

När nu även högstadieskolorna stänger varnar Rädda Barnen för att många skolbarn här i Sverige kan bli utan ordentlig mat.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Höjaskolans upptagningsområde är blandat. Här går elever från hyresrätter, bostadsrätter och villor och många barn och ungdomar kommer från det socioekonomiskt utsatta området Rosengård. Över hälften av barnen här beräknas leva i ekonomisk utsatthet. Enligt Rädda Barnen kan det påverka deras möjligheter att klara distansstudier negativt. Generalsekreterare Helena Thybell gick i måndags ut i Aftonbladet med en debattartikel där hon vädjar till kommuner och andra huvudmän att fortsätta servera skollunch och att noga följa upp elevers psykosociala hälsa medan de studerar på distans.

– När det kommer till barn som lever i någon form av utsatthet är skolan den största trygghetsfaktorn. De tuffaste perioderna för dem är jullov och sommarlov, säger Erik Ulnes, socionom på Rädda Barnen.

Regeringen beslutade i förra veckan att högstadieskolor får bedriva hela eller delar av sin undervisning på distans eller som fjärrundervisning om det behövs för att minska smittspridningen av covid-19 i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken.

Då smittan just nu ökar i region Skåne har regionen rekommenderat att högstadieskolorna går över till distansundervisning till och med den 24 januari, något som kan komma att förlängas. Så från och med igår måste alla högstadieelever på de kommunala skolorna i Malmö studera hemma.

Daniel Jeppsson, rektor på Höjaskolan, menar att till exempel är trångboddhet kan påverka eleverna under distansstudierna, men påpekar att eventuella yngre syskon i låg- och mellanstadiet fortsatt kommer att gå i skolan som vanligt. Han har inte fått några uppgifter om att det skulle finnas elever som saknar internetuppkoppling i hemmet.

– Men det kan vara så att en del har en hemmiljö som inte är optimal för att tillgodogöra sig undervisningen.

Får hämta matpaket

Höjaskolan har redan bedömt att en del elever, bland annat nyanlända som behöver mer språkligt stöd, behöver vara på plats i skolan för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Under tiden distansundervisningen pågår kan det komma att bli fler, särskilt om perioden förlängs efter den 24 januari.

– Det är lite tidigt att säga vilka elever som kan beröras, men jag har gett i uppdrag åt lärarna att stämma av med eleverna om de har svårt att klara distansstudier. Alla ska ha förutsättningar att klara det här.

I Malmö stads högstadieskolor serverades skollunch i går och i förrgår men från och med i dag får de elever som vill hämta matpaket. Daniel Jeppsson har gett lärarna i uppdrag att ta reda på hur många elever som vill hämta mat i skolan. Han tror att det kommer att röra sig om ungefär en tredjedel av de 180 högstadieeleverna, men skulle gärna se att det var fler.

– Högstadieelever brukar kunna vara rätt kritiska till skolmat, men det är inte alla som har någon hemma som ser till att de äter.

Ordinarie schema

Undervisningen kommer att ske enligt ordinarie schema, med lärarledda lektioner och närvarokontroll där eleverna ska ha datorns kamera på i början av varje lektion.

– Frånvarokontrollen kommer att vara lika viktig nu som när eleverna är i skolan, för att vi ska kunna fånga upp de elever som inte mår bra, säger Daniel Jeppsson.

Han har gett lärarna i uppdrag att hålla särskild koll på de elever som man bedömer behöver extra stöd. Elevhälsoteamet är tillgängligt både för digitala och fysiska möten med elever. Jag kommer att ha täta uppföljningar med lärare och övrig personal så inte elever ramlar mellan stolarna.

Om distansstudierna förlängs och pågår i flera veckor eller månader befarar Daniel Jeppsson att en del elever kommer att få svårt att klara måluppfyllelsen.

– Skulle det bli långvarigt är en farhåga också att elever inte skulle må bra avsatt inte få den sociala samvaron med kompisar och trygga vuxna.

Samtidigt menar han att skolan får förhålla sig till situationen och fokusera på det de kan påverka.

– Vi är förberedda mentalt och praktiskt för att det kan förlängas och ska göra vårt yttersta för att det ska bli bra.

”Det är så här det ser ut”

I somras delade Rädda Barnen ut 13 000 matlådor i Sverige, främst till barnfamiljer som hade det extra svårt på grund av pandemin.

– Vi brukar inte göra sådana insatser i Sverige, men vi ville visa för makthavare och beslutsfattare att det är så här det ser ut, säger Erik Ulnes på Rädda Barnen. 

Barnfattigdom

Rädda Barnens senaste rapport om barnfattigdom från 2018 visar att barnfattigdomen minskar i Sverige, men att de ekonomiska klyftorna mellan familjer som lever i ekonomisk utsatthet och övriga familjer ökar.

Rapportens siffror är från 2016, då 9,3 procent av Sveriges barn 0–18 år levde i ekonomisk utsatthet, men variationerna var stora mellan olika kommuner och storstädernas stadsdelar. I Kungsbacka var andelen barn som lever i ekonomisk utsatthet 2,5 procent, i Malmö 25,2 procent. I stadsdelen Rosengård i Malmö var andelen 51,8 procent.

Rädda Barnen definierar barnfattigdom dels med inkomststandard, dels med försörjningsstöd, men sammantaget rör det sig om familjer där inkomsterna inte eller precis räcker till nödvändiga utgifter. Det innebar en inkomst på cirka 12 500 kronor efter skatt och eventuella bidrag i en familj med en vuxen och ett barn 2016.

Allra mest utsatta är familjer med en ensamstående förälder som dessutom har invandrarbakgrund.