Ekonomi.

2018-11-22 11:10
Hans Rausing, Stefan Persson och Melker Schörling. Bild: Montage
Hans Rausing, Stefan Persson och Melker Schörling.
Puffetikett
Dagens ETC

Tre män är rikare än halva Sverige

Förmögenheterna koncentreras i allt färre händer och Sverige har blivit ett extremt ojämlikt land, jämfört med resten av Europa.

De tre svenska affärsmännen Stefan Persson, Hans Rausing och Melker Schörling är nu tillsammans rikare än 60 procent av befolkningen – 4,6 miljoner svenskar.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Sverige är ett extremland i Europa. Den fattigaste halvan av befolkningen har större skulder än tillgångar – de äger inte mycket mer än ett lån. Vart fjärde hushåll har svårt att klara en oförutsedd utgift på 15 000 kronor, enligt inkassobolaget Lowell.

Samtidigt har vi fler miljardärer än någonsin, bara Schweiz och Cypern har fler superrika per capita i Europa. I Sverige finns det fler dollarmiljonärer än antalet invånare i Malmö.

Tillgångar som fastigheter och framför allt aktier och andra värdepapper är extremt koncentrerade till en liten del av befolkningen. De senaste årens trend med ökande ojämlikhet har sedan förra året planat ut men fortfarande äger den rikaste tio procenten tre fjärdedelar av alla rikedomar i landet.

Det visar Dagens ETC:s bearbetning av siffror från Crédit Suisses nya rapport Global Wealth Databook 2018.

Lever på ärvda pengar

Hälften av alla tillgångar i landet är ärvda pengar och det finns en liten elit som lever på tidigare generationers ihoparbetade förmögenheter. Rikast är H&M-arvingen Stefan Persson, tätt följd av Hans Rausing som ärvt Tetrapak-imperiet och affärsmannen Melker Schörling. De tre männens sammanlagda förmögenheter är 342 miljarder vilket är mer än vad 60 procent av den vuxna befolkningen äger (315 miljarder) i sammanlagda tillgångar, när skulderna dragits bort.

Förutom avkastningen på stora arv förklarar även de senaste årens uppgång på börsen en stor del av förmögenhetsutvecklingen. Svenska låg- och medelinkomsttagare äger inte aktier i någon större utsträckning utan det är de redan förmögna som gynnas när aktiekurserna stiger.

– Även den kraftiga värdeökningen på lägenheter i de svenska storstäderna har bidragit till att förmögenheterna har koncentrerats, säger Michael O’Sullivan, investeringschef på Crédit Suisse.

Sedan Sverige avskaffade förmögenhetsskatten 2007 sammanställs ingen förmögenhetsstatistik och Crédit Suisse-rapporten bygger därför på beräkningar baserade på inkomststatisik, tidningen Forbes miljardärslista och forskning.

Mexiko mer jämlikt

Sveriges inkomster är fortfarande relativt jämnt fördelade men våra förmögenheter är bland de mest ojämnt fördelade, långt från EU-snittet. Våra rikedomar är mer ojämlikt fördelade än länder som Mexikos eller Colombias och ligger långt från våra nordiska grannar och snittet i Europa.

Vi ser nu kulmen på en utveckling som pågått under hela 2000-talet där den svenska förmögenhetsfördelningen tidigare följt andra europeiska länder men nu snarare liknar USA och Indonesien. Enligt Markus Kallifatides, biträdande professor vid Handelshögskolan, har Sverige har idag en lika stor koncentration av ägandet som England på 1600-talet.

Det beror bland annat på att företagsvinsterna varit större än lönerna. Samtidigt har vi sett flera stora uppgångar i värdet på både börsen och fastigheter, där förmögenheterna ofta investerats. Han kallar det finanscykler.

– På toppen av en uppgång får några aktörer problem, de går i konkurs, ställer in betalningar eller får paniksälja sina tillgångar. Då är det någon som köper dem, säger Markus Kallifatides.

Även privatiseringen av välfärdssystemet sedan 1990-talet har bidragit till koncentrationen.

– Där har det i vissa fall varit frågan om – som jag ser det – rena oegentligheter vid utförsäljning av egendom till de lyckosamma aktörer som fått förmånen att köpa.

Pengar leder till politisk makt

Den största faran med enorma förmögenheter hos ett fåtal personer är en direkt makt över andra människors liv som också kan omvandlas till politiskt inflytande.

Det kan i sin tur motverka möjligheterna att förändra systemet. På sikt kan utvecklingen hota demokratin. Vi ser redan sådana tendenser på andra sidan Atlanten, menar Kallifatides.

– Multimiljardärer sitter i regeringen och fattar beslut om lagstiftning som rör de företag som de själva äger. Det är vad som ligger i tangentens riktning för oss, säger han.

Förtydligande: I en tidigare version av texten var ett stycke i texten och tabellen något otydlig beträffande världens mest ojämlika länder. Inkomsterna i sverige är bland de mest jämlika i världen men de svenska förmögenheter är bland de mest ojämlika. Tabellen är baserad på de länder som redovisas i rapporten, vilket är ett urval av 40 nationer.

Läs vidare på nästa sida: Här är de tre stenrika finansmännen

Vad är förmögenhet?

Tillgångar brukar delas upp i reala tillgångar, exempelvis fastigheter och markägande, samt finansiella tillgångar som aktier och fonder. Förmögenhet är de sammanlagda tillgångarna minus skulder.

Några av världens mest ojämlika länder

Här är de rikaste tio procentens andel av förmögenheter i respektive land, år 2018. Utvalda länder.

Thailand: 85,7

Ryssland: 81,8

Turkiet: 81,2

Indien: 77,4

USA: 75,9

Indonesien: 75,3

Sverige: 74,9

Colombia: 70,2

Irland: 70,0

Mexiko: 69,2

Källa: Crédit Suisse, Global Wealth Databook 2018.